فروشگاه آهن آلات بابایی

خیر الله بابایی

44%
نام شرکت :

فروشگاه آهن آلات بابایی

نام مدیر عامل :

خیر الله بابایی

کد کاربری :

f24-907

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02433722147
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

<br/>برشکاری گیوتین ورق گرم و میلگرد به صورت عمده

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

زنجان ،زنجان سایت کارگاهی

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

0

تلفن :

-

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 33722147

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :
لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

برشکاری گیوتین

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید