فروشگاه آهن آلات بابایی (خیر الله بابایی) - 907

فروشگاه آهن آلات بابایی

خیر الله بابایی

44%
جزئیات...
نام شرکت :

فروشگاه آهن آلات بابایی

نام مدیر عامل :

خیر الله بابایی

کد کاربری :

f24-907

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02433722147
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

<br/>برشکاری گیوتین ورق گرم و میلگرد به صورت عمده

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

زنجان ،زنجان سایت کارگاهی

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 33722147

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

مشخصات:

برشکاری گیوتین

×