آهن آلات حسینی

سید احسان حسینی

53%
جزئیات...

آگهی های خرید آهن آلات حسینی (سید احسان حسینی) - 8804

لوله داربستی
11 بهمن، 1400 1 سال پیش

خریدار لوله داربستی

خریدار لوله داربستی گوشت 2/5 و قطر 5 کارخونه گیلان و اهواز به میزان 10 تن هستیم .

×