شرکت مبتکر فولاد آرتا

حسن حیدری

50%
جزئیات...

اعلام موجودی شرکت مبتکر فولاد آرتا (حسن حیدری) - 868

فلزات آلیاژی
01 مرداد، 1401 8 ماه پیش

صورت بار فلزات آلیاژی 13 تیر (کد : 41404)

"⚜️شرکت مبتکر فولاد آرتا⚜️ ✅تهیه توزیع انواع فولاد های آلیاژی ✅انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی 🔹ورق 🔹لوله 🔹میلگرد (در مقاطع مختلف) ☎️02166670253 02166673345 02166673346"

لوله داربستی
01 مرداد، 1401 8 ماه پیش

صورت بار لوله داربستی 13 تیر (کد : 41403)

"⚜️شرکت مبتکر فولاد آرتا⚜️ ✅تهیه توزیع انواع فولاد های آلیاژی ✅انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی 🔹ورق 🔹لوله 🔹میلگرد (در مقاطع مختلف) ☎️02166670253 02166673345 02166673346"

ورق گرم (سیاه)
01 مرداد، 1401 8 ماه پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 13 تیر (کد : 41402)

"⚜️شرکت مبتکر فولاد آرتا⚜️ ✅تهیه توزیع انواع فولاد های آلیاژی ✅انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی 🔹ورق 🔹لوله 🔹میلگرد (در مقاطع مختلف) ☎️02166670253 02166673345 02166673346"

میلگرد آجدار
01 مرداد، 1401 8 ماه پیش

صورت بار میلگرد آجدار 13 تیر (کد : 41401)

"⚜️شرکت مبتکر فولاد آرتا⚜️ ✅تهیه توزیع انواع فولاد های آلیاژی ✅انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی 🔹ورق 🔹لوله 🔹میلگرد (در مقاطع مختلف) ☎️02166670253 02166673345 02166673346"

لوله صنعتی
01 مرداد، 1401 8 ماه پیش

انواع لوله 07 مهر (کد : 28588)

⚜️شرکت مبتکر فولاد آرتا⚜️ ✅تهیه توزیع انواع فولاد های آلیاژی ✅انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی ورق لوله میلگرد (در مقاطع مختلف) ☎️ 02166670253 02166673345 02166673346

میلگرد آجدار
22 آبان، 1400 1 سال پیش

میلگرد 07 مهر (کد : 28587)

⚜️شرکت مبتکر فولاد آرتا⚜️ ✅تهیه توزیع انواع فولاد های آلیاژی ✅انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی ورق لوله میلگرد (در مقاطع مختلف) ☎️ 02166670253 02166673345 02166673346

فلزات آلیاژی
01 مرداد، 1401 8 ماه پیش

آلیاژی 07 مهر (کد : 28586)

⚜️شرکت مبتکر فولاد آرتا⚜️ ✅تهیه توزیع انواع فولاد های آلیاژی ✅انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی ورق لوله میلگرد (در مقاطع مختلف) ☎️ 02166670253 02166673345 02166673346

×