شهاب بار تبریز (09142999850) - 8380

شهاب بار تبریز

09142999850

41%
جزئیات...
نام شرکت :

شهاب بار تبریز

نام مدیر عامل :

09142999850

کد کاربری :

f24-8380

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

باربری تبریز و‌شهرستان های آذربایجان شرقی / ترانزیت / 6و10چرخ / انواع کامیون / نیسان

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خدمات حمل و نقل وباربری

مشخصات:

باربری تبریز و‌شهرستان های آذربایجان شرقی / ترانزیت / 6و10چرخ / انواع کامیون / نیسان

×