آگهی های خرید روزبه فامیلی (ام ای تی)

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-31440
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

48 بلند سمنان یا روی اندود

22 تیر، 1399

آخرین آگهی های خرید فولاد 24