شرکت آلیاژ ایران (سعید خیابانی) - 830

شرکت آلیاژ ایران

سعید خیابانی

29%
جزئیات...
نام شرکت :

شرکت آلیاژ ایران

نام مدیر عامل :

سعید خیابانی

کد کاربری :

f24-830

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02166672327
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

فلزات آلیاژی

دسته محصول :

لوله صنعتی

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

پروفیل

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

×