شرکت آیلار صنعت سبلان (فرزاد همرنگ) - 8260

شرکت آیلار صنعت سبلان

فرزاد همرنگ

42%
جزئیات...
نام شرکت :

شرکت آیلار صنعت سبلان

نام مدیر عامل :

فرزاد همرنگ

کد کاربری :

f24-8260

وب سایت :

ایمیل :

تلفن :
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

کارخانه سوله و اسکلت سازی آیلار صنعت instagram: aylar_sanatsabalan 09129468243

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

×