عبدالرحمان بازیار (نوین متال) - 7579

عبدالرحمان بازیار

نوین متال

43%
جزئیات...
نام :

عبدالرحمان بازیار

نام تجاری :

نوین متال

کد کاربری :

f24-7579

وب سایت :

ایمیل :

bazyarrahman5@gmail.com

تلفن :

-

کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

حسابدار هستم

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

اصفهان ،گلپايگان

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

×