آگهی های خرید حامد (شهنازی)

درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-30779
دسته محصول :

نبشی

ناودانی سبک باشه لطفن

11 تیر، 1399
درخواست خرید میلگرد - RFQ-30775
دسته محصول :

میلگرد آجدار

میلگرد ۸سبکسیرجان.کیان.بناب

10 تیر، 1399
درخواست خرید میلگرد - RFQ-27324
دسته محصول :

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار ذوب۱۲۱۴۱۶

16 اردیبهشت، 1399
درخواست خرید تیرآهن - RFQ-27322
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

16 اردیبهشت، 1399

آخرین آگهی های خرید فولاد 24