میرکاظم (محمد حسینی) - 7370

میرکاظم

محمد حسینی

50%
جزئیات...
نام :

میرکاظم

نام تجاری :

محمد حسینی

کد کاربری :

f24-7370

وب سایت :

ایمیل :

esmalif@yahoo.com

تلفن : 04532552105
کد ملی :

1670384667

سال آغاز فعالیت :

1397

توضیحات :

فروشنده تیر آهن .میلگرد و پروفیل وناودانی

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

دسته محصول :

پروفیل

دسته محصول :

نبشی

×