آگهی های فروش آلتون استیل (مهدی ابویی مهریزی)

آلتون استیل

مهدی ابویی مهریزی

76%
صورت بار تختال سه شنبه 09 آذر

آلتون استیل نماینده فولاد اکسین اهواز در ورق های ST37- ST52- CK45 42CRMO4 - A516 - A283 API میلگرد تختال (اسلب) 02122015727

09 آذر، 1400
صورت بار میلگرد آجدار سه شنبه 09 آذر

آلتون استیل نماینده فولاد اکسین اهواز در ورق های ST37- ST52- CK45 42CRMO4 - A516 - A283 API میلگرد تختال (اسلب) 02122015727

09 آذر، 1400
صورت بار فلزات آلیاژی سه شنبه 09 آذر

آلتون استیل نماینده فولاد اکسین اهواز در ورق های ST37- ST52- CK45 42CRMO4 - A516 - A283 API می باشد. 02122015727

09 آذر، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) سه شنبه 09 آذر

آلتون استیل نماینده فولاد اکسین اهواز در ورق های ST37- ST52- CK45 42CRMO4 - A516 - A283 API می باشد. 02122015727

09 آذر، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 28073 چهارشنبه 16 مهر

شرکت التون استیل عرضه ورق های ST37 و ST52 فولاد اکسین اهواز و لوله های مانیسمان گروه ملی مدیر فروش : ۰۹۱۲۲۳۱۵۲۸۴ #ST37 & ST52# 8(2*6)(2*12) 10 (2*6)(2*12) 12 (2*6)(2*12) 15 (2*6)(2*12) 20 (2*6)(2*12) 25 (2*6)(2*12) 30 (2*6)(2*12) 35 (2*6)(2*12) 40 (2*6)(2*12) 45 (2*6)(2*12) 50 2 به طول ۶۰ ۲ به طول ۷۰ ۲ به طول ۸۰ ۲ به طول ۹۰ ۲ به طول ۱۲۲ ۲ به طول

16 مهر، 1399
صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 25851 چهارشنبه 16 مهر

شرکت التون استیل عرضه ورق های ST37 و ST52 فولاد اکسین اهواز و لوله های مانیسمان گروه ملی مدیر فروش : 09122315284 #ST37 & ST52# 8(2*6)(2*12) 10 (2*6)(2*12) 12 (2*6)(2*12) 15 (2*6)(2*12) 20 (2*6)(2*12) 25 (2*6)(2*12) 30 (2*6)(2*12) 35 (2*6)(2*12) 40 (2*6)(2*12) 45 (2*6)(2*12) 50 2 به طول ۶۰ ۲ به طول ۷۰ ۲ به طول ۸۰ ۲ به طول ۹۰ ۲ به طول ۱۲۲ ۲ به طول

16 مهر، 1399