نام :

حسن شعبانی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-6657

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 05138662503 ،
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

ساخت سوله

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

خراسان رضوئ ،مشهد

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید