نام شرکت :

کارگزاری گمرک ایران

نام مدیر عامل :

جلال توتونی

کد کاربری :

f24-6651

وب سایت :

ایمیل :

شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

تشریفات امور گمرکی و ترخیص کالا

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

ترخیص کاری و خدمات گمرک

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید