گروه تولیدی صنعتی صبا سازه (مهندس تازری) - 6631

گروه تولیدی صنعتی صبا سازه

مهندس تازری

49%
جزئیات...
نام شرکت :

گروه تولیدی صنعتی صبا سازه

نام مدیر عامل :

مهندس تازری

کد کاربری :

f24-6631

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 05135420407 ،
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

تولید قطعات خودرو خدمات تراش cnc خدمات کپی تراش

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

خراسان رضوئ ،مشهد

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

تجهیزات و ماشین آلات

مشخصات:

تولید قطعات ماشین

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

برش cnc

مشخصات:

خدمات تراش cnc خدمات کپی تراش

×