قطره باران تبریز (ترمز) - 6520

قطره باران تبریز

ترمز

49%
جزئیات...
نام شرکت :

قطره باران تبریز

نام مدیر عامل :

ترمز

کد کاربری :

f24-6520

وب سایت :

ایمیل :

شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

حمل و نقل همه مقاطع فولادی

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

آذربايجان شرقي ،تبريز

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خدمات حمل و نقل وباربری

×