حمل و نقل جهانبار 2 (دارابی) - 6518

حمل و نقل جهانبار 2

دارابی

49%
جزئیات...
نام شرکت :

حمل و نقل جهانبار 2

نام مدیر عامل :

دارابی

کد کاربری :

f24-6518

وب سایت :

ایمیل :

شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

حمل و نقل مقاطع فولادی

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

تهران ،تهران

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خدمات حمل و نقل وباربری

×