حمل و نقل میر حسینی (دولت آبادی) - 6517

حمل و نقل میر حسینی

دولت آبادی

41%
جزئیات...
نام شرکت :

حمل و نقل میر حسینی

نام مدیر عامل :

دولت آبادی

کد کاربری :

f24-6517

وب سایت :

ایمیل :

شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

حمل و نقل مقاطع فولادی به صورت کلی و خرده بار

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خدمات حمل و نقل وباربری

×