نام :

آقای قدرتی

نام تجاری :

قدرتی

کد کاربری :

f24-6514

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02155293759
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

حمل و نقل مقاطع فولادی مبدا حمل از تهران به سراسر نقاط ایران

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

0

تلفن :

-

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خدمات حمل و نقل وباربری

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

از مبدا تهران

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید