نام شرکت :

شمس العماره

نام مدیر عامل :

رضا نادری پور

کد کاربری :

f24-6506

وب سایت :

ایمیل :

شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

1345

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

حمل و نقل بار فولادی و آهن الات و خرده بار و در بستی به تمام نقاط کشور با سرویس دهی همه روزه

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

اصفهان ،اصفهان

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

0

تلفن :

-

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خدمات حمل و نقل وباربری

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

حمل بار به صورت کلی و جزیی

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید