سهند بار (محمود برزو) - 6503

سهند بار

محمود برزو

49%
جزئیات...
نام شرکت :

سهند بار

نام مدیر عامل :

محمود برزو

کد کاربری :

f24-6503

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 03133865553
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

حمل و نقل مقاطع فولادی

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

اصفهان ،اصفهان

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خدمات حمل و نقل وباربری

×