حمل و نقل رادبار نصف جهان

مهندس سعید آهنی

48%
نام شرکت :

حمل و نقل رادبار نصف جهان

نام مدیر عامل :

مهندس سعید آهنی

کد کاربری :

f24-6491

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 031-33879255 ، 33870002
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

اصفهان ،اصفهان خیابان امام خمینی- شاپور جدید- پایانه حمل و نقل

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

0

تلفن :

-

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 09133157674

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خدمات حمل و نقل وباربری

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :
گالری تصاویر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید