چت

تعاونی شهید بهشتی هرند (مصطفی قاسمی فرد ) - 6483

تعاونی شهید بهشتی هرند

مصطفی قاسمی فرد

49%
جزئیات...
نام شرکت :

تعاونی شهید بهشتی هرند

نام مدیر عامل :

مصطفی قاسمی فرد

کد کاربری :

f24-6483

وب سایت :
ایمیل :

تلفن :
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

حمل و نقل مقاطع فولادی

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

اصفهان ،اصفهان

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خدمات حمل و نقل وباربری

×