چت

شرکت حمل و نقل وخدمات دریایی آبادان (مهندس سلطانی) - 6478

شرکت حمل و نقل وخدمات دریایی آبادان

مهندس سلطانی

53%
جزئیات...
نام شرکت :

شرکت حمل و نقل وخدمات دریایی آبادان

نام مدیر عامل :

مهندس سلطانی

کد کاربری :

f24-6478

وب سایت : www.abadanco.com
ایمیل :

تلفن : 021-66821283
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

تهران ،تهران اتوبان فتح نبش فتح 29 شرکت حل و نقل و خدمات دریایی آبادان

تعداد پرسنل :

120

کدپستی :

-

توضیحات :

ساعات کاری : 7:30الی14 پرسنل : منوچهر اشرافیان - مدیر بلزرگانی و بازاریابی - شماره تماس : 09122169533 شماره تماس : 02166821283

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خدمات حمل و نقل وباربری

×