سفیر فولاد لنجان (آقای مصطفوی) - 6294

سفیر فولاد لنجان

آقای مصطفوی

47%
جزئیات...
نام شرکت :

سفیر فولاد لنجان

نام مدیر عامل :

آقای مصطفوی

کد کاربری :

f24-6294

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 03152211445 ، 03152211446
شناسه ملی :

10980013320

سال آغاز فعالیت :

1398

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

تولید قوطی و پروفیل

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،لنجان

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

قوطی ستونی