آگهی های فروش مجدی (مجد)

صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 22388 چهارشنبه 16 مهر

عرضه مستقیم ورق نورد و لوله اهواز از کارخانه ورق 2 ورق 2/20 ورق 2/35 ورق 2/5 ورق 2/8 ورق 3 ورق 3/2 ورق 3/5 06133787400 06133787401 06133787402 09163075927

16 مهر، 1399
صورت بار میلگرد کد : 21771 چهارشنبه 16 مهر

میلگرد کوثری میلگرد خلیج میلگرد اروند میلگرد روهینا دزفول

16 مهر، 1399

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید