مجدی (مجد) - 6181

نام :

مجدی

نام تجاری :

مجد

کد کاربری :

f24-6181

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 06133787400-2
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

92

توضیحات :

تیرآهن / میلگرد / ورق کاویان - اکسین - نورد

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

خوزستان ،اهواز کمپلو شمالی خیابان قصر شیرین نبش لادن

تعداد پرسنل :

10

کدپستی :

-

توضیحات :

ساعات کاری : 9الی5 شماره تماس : 06133787400-2

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خدمات حمل و نقل وباربری

×