چت

شرکت سیما صنعت فولاد آسیا

دهکردی

60%
جزئیات...

اعلام موجودی شرکت سیما صنعت فولاد آسیا (دهکردی) - 6137

ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 30157 02 تیر (کد : 7069)

ورق 2.5 میل سیاه st33 عرض 1000

نبشی
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار نبشی و ناودانی کد : 30156 02 تیر (کد : 7068)

ناودانی 20 اروپایی سنگین

×