چت

آهن و استیل یکتا (یکتا آیرون)

64%
جزئیات...

اعلام موجودی آهن و استیل یکتا (یکتا آیرون) - 6115

ورق روغنی (سرد)
25 فروردین، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 12 مهر (کد : 28752)

✅ آهن استیل یکتا ♨️ تهیه و توزیع تمامی مقاطع فولادی، آهن و استیل : 🔷تیر آهن و میلگرد و نبشی و ناودانی 🔷انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه و رنگی 🔷قوطی و پروفیل صنعتی و ساختمانی 🔷انواع لوله و اتصالات 🔷انواع استیل 🔷فلزات و ورق های آلیاژی ☎️ 021-54071 📲0912654599

ورق گالوانیزه
25 فروردین، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 12 مهر (کد : 28751)

✅ آهن استیل یکتا ♨️ تهیه و توزیع تمامی مقاطع فولادی، آهن و استیل : 🔷تیر آهن و میلگرد و نبشی و ناودانی 🔷انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه و رنگی 🔷قوطی و پروفیل صنعتی و ساختمانی 🔷انواع لوله و اتصالات 🔷انواع استیل 🔷فلزات و ورق های آلیاژی ☎️ 021-54071 📲0912654599

تیرآهن
25 فروردین، 1401 2 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 12 مهر (کد : 28750)

✅ آهن استیل یکتا ♨️ تهیه و توزیع تمامی مقاطع فولادی، آهن و استیل : 🔷تیر آهن و میلگرد و نبشی و ناودانی 🔷انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه و رنگی 🔷قوطی و پروفیل صنعتی و ساختمانی 🔷انواع لوله و اتصالات 🔷انواع استیل 🔷فلزات و ورق های آلیاژی ☎️ 021-54071 📲0912654599

میلگرد
25 فروردین، 1401 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 12 مهر (کد : 28749)

✅ آهن استیل یکتا ♨️ تهیه و توزیع تمامی مقاطع فولادی، آهن و استیل : 🔷تیر آهن و میلگرد و نبشی و ناودانی 🔷انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه و رنگی 🔷قوطی و پروفیل صنعتی و ساختمانی 🔷انواع لوله و اتصالات 🔷انواع استیل 🔷فلزات و ورق های آلیاژی ☎️ 021-54071 📲0912654599

استیل
25 فروردین، 1401 2 سال پیش

صورت بار استیل 12 مهر (کد : 28748)

✅ آهن استیل یکتا ♨️ تهیه و توزیع تمامی مقاطع فولادی، آهن و استیل : 🔷تیر آهن و میلگرد و نبشی و ناودانی 🔷انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه و رنگی 🔷قوطی و پروفیل صنعتی و ساختمانی 🔷انواع لوله و اتصالات 🔷انواع استیل 🔷فلزات و ورق های آلیاژی ☎️ 021-54071 📲0912654599

لوله صنعتی
25 فروردین، 1401 2 سال پیش

صورت بار لوله صنعتی 12 مهر (کد : 28747)

✅ آهن استیل یکتا ♨️ تهیه و توزیع تمامی مقاطع فولادی، آهن و استیل : 🔷تیر آهن و میلگرد و نبشی و ناودانی 🔷انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه و رنگی 🔷قوطی و پروفیل صنعتی و ساختمانی 🔷انواع لوله و اتصالات 🔷انواع استیل 🔷فلزات و ورق های آلیاژی ☎️ 021-54071 📲0912654599

نبشی
25 فروردین، 1401 2 سال پیش

صورت بار نبشی 12 مهر (کد : 28746)

✅ آهن استیل یکتا ♨️ تهیه و توزیع تمامی مقاطع فولادی، آهن و استیل : 🔷تیر آهن و میلگرد و نبشی و ناودانی 🔷انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه و رنگی 🔷قوطی و پروفیل صنعتی و ساختمانی 🔷انواع لوله و اتصالات 🔷انواع استیل 🔷فلزات و ورق های آلیاژی ☎️ 021-54071 📲0912654599

ورق گرم (سیاه)
25 فروردین، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 12 مهر (کد : 28745)

✅ آهن استیل یکتا ♨️ تهیه و توزیع تمامی مقاطع فولادی، آهن و استیل : 🔷تیر آهن و میلگرد و نبشی و ناودانی 🔷انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه و رنگی 🔷قوطی و پروفیل صنعتی و ساختمانی 🔷انواع لوله و اتصالات 🔷انواع استیل 🔷فلزات و ورق های آلیاژی ☎️ 021-54071 📲0912654599

×