چت

ابوالفضل اخوان شیشه

جام تجارت فولاد آریانا

69%
جزئیات...

آگهی های خرید ابوالفضل اخوان شیشه (جام تجارت فولاد آریانا) - 6035

مواد معدنی
10 اسفند، 1401 1 سال پیش

خریدار مواد اولیه

خریدار سنگ اهن با عیار ۴۴ تا ۶۳ هستیم.

مواد معدنی
02 بهمن، 1401 1 سال پیش

خربدار مواد اولیه

خریدار سنگ اهن با عیار ۴۴ تا ۶۳ هستیم.

مواد معدنی
26 دی، 1401 1 سال پیش

خریدار مواد اولیه

خریدار سنگ اهن با عیار ۴۴ تا ۶۳ هستیم.

مواد معدنی
24 دی، 1401 1 سال پیش

خریدار سنگ آهن

سنگ آهن عیار 40 الی 69 خریداریم.

مواد معدنی
19 دی، 1401 1 سال پیش

خریدار مواد اولیه

خریدار سنگ اهن با عیار ۴۴ تا ۶۳ هستیم.

مواد معدنی
12 دی، 1401 1 سال پیش

خریدار مواد اولیه

خریدار سنگ اهن با عیار ۴۴ تا ۶۳ هستیم.

مواد معدنی
04 دی، 1401 1 سال پیش

خریدار مواد اولیه

خریدار سنگ اهن با عیار ۴۴ تا ۶۳ هستیم.

مواد معدنی
29 آذر، 1401 1 سال پیش

خریدار مواد اولیه

خریدار سنگ اهن با عیار ۴۴ تا ۶۳ هستیم.

مواد معدنی
20 آذر، 1401 1 سال پیش

خریدار مواد اولیه

خریدار سنگ اهن با عیار ۴۴ تا ۶۳ هستیم.

مواد معدنی
09 آذر، 1401 1 سال پیش

خریدار مواد اولیه

خریدار سنگ اهن با عیار ۴۴ تا ۶۳ هستیم.

مواد معدنی
07 آذر، 1401 1 سال پیش

خریدار مواد اولیه

خریدار سنگ اهن با عیار ۴۴ تا ۶۳ هستیم.

مواد معدنی
06 آذر، 1401 1 سال پیش

خریدار مواد اولیه

خریدار سنگ اهن با عیار ۴۴ تا ۶۳ هستیم.

مواد معدنی
30 آبان، 1401 1 سال پیش

خریدار مواد اولیه

خریدار سنگ اهن با عیار ۴۴ تا ۶۳ هستیم.

مواد معدنی
29 آبان، 1401 1 سال پیش

خریدار سنگ اهن

خریدار سنگ اهن با عیار 44 تا 63 هستیم.

مواد معدنی
29 شهریور، 1401 2 سال پیش

خریدار سنگ اهن

سنگ آهن مگنت عیار ۶۰ به بالا ریجکت ۵۹ خریداریم.

مواد معدنی
18 تیر، 1401 2 سال پیش

خرید کنستانتره عیار ۶۶

۵۰ هزار تن کنستانتره عیار ۶۶ نیاز داریم. قیمت خرید ۱۷.۵ کدال به صورت تسویه در سه پارت هفده هزار تنی.

مواد معدنی
07 اردیبهشت، 1401 2 سال پیش

خریدار سنگ آهن مگنت

خریدار سنگ آهن مگنت عیار ۴۵ به بالا به صورت دانه بندی صفر ده و ده بیست و پنج.و کلوخه عیار ۴۵ به بالا همچنین مگنت دانه بندی عیار ۵۹ و ۶۰ و همات عیار ۴۷ به بالا ب ...

مواد معدنی
15 آبان، 1400 2 سال پیش

خریدار سنگ آهن

خریدار سنگ آهن مگنت عیار ۴۵ به بالا به صورت دانه بندی صفر ده و ده بیست و پنج.و کلوخه عیار ۴۵ به بالا همچنین مگنت دانه بندی عیار ۵۹ و ۶۰ و همات عیار ۴۷ به بالا ب ...

مواد معدنی
31 شهریور، 1400 3 سال پیش

خرید مواد اولیه فولادی

خریدار سنگ آهن مگنت عیار ۴۵ به بالا به صورت دانه بندی صفر ده و ده بیست و پنج.و کلوخه عیار ۴۵ به بالا همچنین مگنت دانه بندی عیار ۵۹ و ۶۰ و همات عیار ۴۷ به بالا ...

مواد معدنی
10 شهریور، 1400 3 سال پیش

خریدار سنگ آهن، مگنت، کلوخه و همات

خریدار مواد اولیه زیر می باشیم : سنگ آهن مگنت عیار ۴۵ به بالا به صورت دانه بندی صفر ده و ده بیست و پنج. کلوخه عیار ۴۵ به بالا با شرایط خاص مگنت ...

مواد معدنی
02 شهریور، 1400 3 سال پیش

خریدار مواد اولیه سنگ آهن، مگنت، کلوخه و همات

خریدار مواد اولیه زیر می باشیم : سنگ آهن مگنت عیار ۴۵ به بالا به صورت دانه بندی صفر ده و ده بیست و پنج. کلوخه عیار ۴۵ به بالا با شرایط خاص ...

مواد معدنی
19 مرداد، 1400 3 سال پیش

خریدار مواد اولیه سنگ آهن، مگنت، کلوخه و همات

خریدار مواد اولیه زیر می باشیم : سنگ آهن مگنت عیار ۴۵ به بالا به صورت دانه بندی صفر ده و ده بیست و پنج. کلوخه عیار ۴۵ به بالا با شرایط خاص ...

مواد معدنی
02 شهریور، 1400 3 سال پیش

خریدار سنگ آهن، مگنت، کلوخه و همات

سلام خدمت همکاران گرامی ، خریدار مواد اولیه زیر می باشیم : سنگ آهن مگنت عیار ۴۵ به بالا به صورت دانه بندی صفر ده و ده بیست و پنج. کلوخه عیار ۴۵ ...

مواد معدنی
02 شهریور، 1400 3 سال پیش

خریدار سنگ آهن، مگنت، کلوخه و همات

سلام خدمت همکاران گرامی ، خریدار مواد اولیه زیر می باشیم : سنگ آهن مگنت عیار ۴۵ به بالا به صورت دانه بندی صفر ده و ده بیست و پنج. کلوخه عیار ۴۵ به بالا ب ...

مواد معدنی
11 مرداد، 1400 3 سال پیش

خریدار سنگ آهن، مگنت، کلوخه و همات

سلام خدمت همکاران گرامی سنگ آهن مگنت عیار ۴۵ به بالا خریدارم. به صورت دانه بندی صفر ده و ده بیست و پنج. کلوخه عیار ۴۵ به بالا با شرایط خاص خری ...

مواد معدنی
11 مرداد، 1400 3 سال پیش

خریدار سنگ آهن، مگنت، کلوخه و همات

سلام خدمت همکاران گرامی سنگ آهن مگنت عیار ۴۵ به بالا خریدارم. به صورت دانه بندی صفر ده و ده بیست و پنج. کلوخه عیار ۴۵ به بالا با شرایط خاص خریدار ...

مواد معدنی
11 مرداد، 1400 3 سال پیش

خریدار سنگ آهن، مگنت، کلوخه و همات

سلام خدمت همکاران گرامی *خریدار سنگ آهن مگنت عیار ۴۵ به بالا به صورت دانه بندی صفر ده و ده بیست و پنج *کلوخه عیار ۴۵ به بالا با شرایط خا ...

مواد معدنی
11 مرداد، 1400 3 سال پیش

خریدار سنگ آهن، مگنت، کلوخه و همات

سلام خدمت همکاران گرامی *خریدار سنگ آهن مگنت عیار ۴۵ به بالا به صورت دانه بندی صفر ده و ده بیست و پنج *کلوخه عیار ۴۵ به بالا با شرا ...

مواد معدنی
21 تیر، 1400 3 سال پیش

خریدار سنگ آهن مگنت و کلوخه

خریدار سنگ آهن مگنت عیار ۴۵ به بالا به صورت دانه بندی صفر ده و ده بیست و پنج و کلوخه عیار ۴۵ به بالا با شرایط خاص و مگنت دانه ...

مواد معدنی
14 تیر، 1402 9 ماه پیش

فروش گندله

از کارخانجات زرند بوتیا سیرجان ایرانیان گل گهر اوپال چادرملو

×