آگهی های فروش تهمینه عظیمی (صدرا تجارت)

صورت بار آهن اسفنجی (11979)

اهن اسفنجی 1000 تن اردکان و 1000تن نیریز 09134712556 عظیمی

12 آبان، 1399