نام شرکت :

آهن ثامن

نام مدیر عامل :

جعفری

کد کاربری :

f24-5668

وب سایت :

ایمیل :

تلفن :
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خرید و فروش ورق و کناره (روغنی و گالوانیزه)

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

تهران ،تهران آزادگان جنب پل صنیع خانی، آهن مکان، فاز ۳ غربی پلاک ۴۳۴

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

0

تلفن :

-

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : ۰۹۱۲۲۱۹۶۰۹۵+۰۲۱۵۵۴۴۹۵۸۷

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :
خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

خرید و فروش ورق کناره (روغنی و گالوانیزه)

فایل های ضمیمه :
لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

برشکاری ورقهای گالوانیزه و روغنی

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید