آهن ثامن (جعفری) - 5668

نام شرکت :

آهن ثامن

نام مدیر عامل :

جعفری

کد کاربری :

f24-5668

وب سایت :

ایمیل :

تلفن :
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خرید و فروش ورق و کناره (روغنی و گالوانیزه)

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

تهران ،تهران آزادگان جنب پل صنیع خانی، آهن مکان، فاز ۳ غربی پلاک ۴۳۴

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : ۰۹۱۲۲۱۹۶۰۹۵+۰۲۱۵۵۴۴۹۵۸۷

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

مشخصات:

خرید و فروش ورق کناره (روغنی و گالوانیزه)

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

مشخصات:

برشکاری ورقهای گالوانیزه و روغنی

×