چت

صنف آهن (پیکری) - 565

نام شرکت :

صنف آهن

نام مدیر عامل :

پیکری

کد کاربری :

f24-565

وب سایت :
ایمیل :

تلفن :
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خرید و فروش مقاطع فولادی میلگرد، نبشی و نادوانی، تیر، خاموت، تیرآهن به صورت ظرفیت و خرد و انبارداری

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

اصفهان ،اصفهان

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 36645317

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن

دسته محصول :

میلگرد

دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

مشخصات:

خاموت

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انبارداری

×