چت

شعبانی ( برشکاری شعبانی) - 5626

نام :

شعبانی

نام تجاری :

برشکاری شعبانی

کد کاربری :

f24-5626

وب سایت :
ایمیل :

تلفن :
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

1383

توضیحات :

برش cnc ورق ولوله پلاسما هوابرش برش صنعتی ساختمانی ،برش انواع سپری کوتاه کردن انواع بال نبشی

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

تهران ،تهران

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

دسته محصول :

برش cnc

×