چت

اعلام موجودی آهن پویا (چترایی) - 5589

شمش و تختال
11 آذر، 1399 3 سال پیش

صورت بار شمش 11 آذر (کد : 12992)

🔹آخرین به روز رسانی: 99/09/11 📶قیمت #شمش 🔺بازار امروز: افزایش ✔️قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد. ♦️شمش مشهد👇🏻 ⬅️ شمش sp5👈🏻 متری 6 (125*125) قیمت 9000 ⬅️ شمش sp3👈🏻 متری 6 (125*125) قیمت 9220 🔹شمش تهران👇🏻 ⬅️ شمش sp5👈🏻 متری 6 (150*150) قیمت 9420 ♦️شمش اصفهان👇🏻 ⬅️ شمش sp5👈🏻 متری 6 (125*125) قیمت 9270 ⬅️ شمش sp5👈🏻 متری 6 (150*150) قیمت 9320 ⬅️ شمش sp5👈🏻 متری 12 (150*150) قیمت 9370 🔹شمش ساوه👇🏻 ⬅️ شمش sp5👈🏻 متری 6 (125*125) قیمت 9370 ⬅️ شمش sp5👈🏻 متری 6 (150*150) قیمت 9420 ♦️شمش یزد👇🏻 ⬅️ شمش sp5👈🏻 متری 6 (125*125) قیمت 9270 ⬅️ شمش sp5👈🏻 متری 6 (150*150) قیمت 9290 ⬅️ شمش sp3👈🏻 متری 6 (150*150) قیمت 9300 🔹شمش قزوین👇🏻 ⬅️ شمش sp5👈🏻 متری 12(150*150) قیمت 9420 برای مشاهده لیست کامل قیمت ها به لینک زیر مراجعه فرمایید: 👇🏻👇🏻👇🏻 https://ahanpouya.com/product-category/شمش https://t.me/ahanpouya www.ahanpouya.com

نبشی
11 آذر، 1399 3 سال پیش

صورت بار نبشی و ناودانی 11 آذر (کد : 12991)

🔹آخرین به روز رسانی: 99/09/11 📶قیمت #سپری : #سپهر_ایرانیان 🔺بازار امروز: افزایش 200➕ ⬅️سپری👈🏻سایز 4 قیمت 11320 ⬅️سپری👈🏻سایز 5 قیمت 11320 ⬅️سپری👈🏻سایز 6 قیمت 11420 برای مشاهده لیست کامل قیمت ها به لینک زیر مراجعه فرمایید: 👇🏻👇🏻👇🏻 https://ahanpouya.com/manufactures/سپهر-ایرانیان https://t.me/ahanpouya www.ahanpouya.com

میلگرد
11 آذر، 1399 3 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 11 آذر (کد : 12990)

🔹آخرین به روز رسانی: 99/09/11 📶قیمت میلگرد: #صنعت #بناب 🔺بازار امروز: افزایش 600➕ ⬅️ میلگرد A2 👈🏻 سایز 8 قیمت 11420 ⬅️ میلگرد A2 👈🏻سایز 10 قیمت 11270 ⬅️میلگرد A3 👈🏻سایز 8 تماس بگیرید ⬅️میلگرد A3 👈🏻سایز 10 تماس بگیرید ⬅️میلگرد A3 👈🏻سایز 12 قیمت 11270 ⬅️ میلگرد A3👈🏻سایز 14 قیمت 11120 ⬅️ میلگرد A3👈🏻 سایز 16 قیمت 11120 ⬅️ میلگرد A3👈🏻 سایز 18 قیمت 11120 ⬅️ میلگرد A3 👈🏻 سایز 20 قیمت 11120 ⬅️ میلگرد A3 👈🏻سایز 22 قیمت 11120 ⬅️ میلگرد A3 👈🏻سایز 25 قیمت 11120 ⬅️ میلگرد A3 👈🏻 سایز 28 قیمت 11120 ⬅️ میلگرد A3 👈🏻سایز 32 قیمت 11120 برای مشاهده لیست کامل قیمت ها به لینک زیر مراجعه فرمایید: 👇🏻👇🏻👇🏻 https://ahanpouya.com/manufactures/صنعت-بناب https://t.me/ahanpouya www.ahanpouya.com

میلگرد کلاف
11 آذر، 1399 3 سال پیش

صورت بار میلگرد کلاف 11 آذر (کد : 12989)

🔹آخرین به روز رسانی: 99/09/11 📶قیمت میلگرد: #کویر_کاشان 🔺بازار امروز: افزایش 500➕ ⬅️ کلاف ساده👈🏻سایز 7 قیمت 13200 ⬅️ کلاف ساده👈🏻سایز 8 قیمت 13200 ⬅️ کلاف ساده👈🏻سایز 9 قیمت 13200 ⬅️ کلاف ساده👈🏻سایز 11 قیمت 13200 ⬅️ کلاف ساده👈🏻سایز 12 قیمت 13200 ⬅️ کلاف ساده👈🏻سایز 13 قیمت 13500 ⬅️ کلاف ساده👈🏻سایز 14 قیمت 13500 برای مشاهده لیست کامل قیمت ها به لینک زیر مراجعه فرمایید: 👇🏻👇🏻👇🏻 https://ahanpouya.com/manufactures/فولاد-کویر-کاشان https://t.me/ahanpouya www.ahanpouya.com

تیرآهن
06 آذر، 1399 4 سال پیش

صورت بار تیرآهن 06 آذر (کد : 12811)

🔹آخرین به روز رسانی: 99/09/06 📶قیمت #تیرآهن: #ظفر_بناب 🔻بازار امروز: کاهش 50➖ ⬅️ تیرآهن 14👈🏻 130 قیمت 10963 ⬅️ تیرآهن 20👈🏻 245 قیمت 11061 برای مشاهده لیست کامل قیمت ها به لینک زیر مراجعه فرمایید: 👇🏻👇🏻👇🏻 https://ahanpouya.com/manufactures/ظفر-بناب https://t.me/ahanpouya www.ahanpouya.com

ورق گرم (سیاه)
06 آذر، 1399 4 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 06 آذر (کد : 12810)

🔹آخرین به روز رسانی: 99/9/06 📶قیمت #ورق #روغنی #البرز #غرب ◻️بازار امروز: ثابت ⬅️عرض 1.25👈🏻 ضخامت 2 قیمت 24500 ⬅️عرض 1.25👈🏻 ضخامت 1.5 قیمت 23500 ⬅️عرض 1.25👈🏻 ضخامت 1.2 قیمت 23500 ⬅️عرض 1 👈🏻 ضخامت 2 قیمت 24500 ⬅️عرض 1 👈🏻 ضخامت 1 قیمت 24500 برای مشاهده لیست کامل قیمت ها به لینک زیر مراجعه فرمایید: 👇🏻👇🏻👇🏻 https://ahanpouya.com/manufactures/گروه-فولادی-البرز-غرب https://t.me/ahanpouya www.ahanpouya.com

نبشی
05 آذر، 1399 4 سال پیش

صورت بار نبشی و ناودانی 05 آذر (کد : 12777)

🔹آخرین به روز رسانی: 99/09/04 📶قیمت #نبشی : #مگا_استیل_اشتهارد 🔻بازار امروز: کاهش 700➖ ⬅️نبشی 6 متری👈🏻سایز8*80*80 قیمت 10370 ⬅️نبشی 6 متری👈🏻سایز7*80*80 قیمت 10420 ⬅️نبشی 6 متری👈🏻سایز9*100*100 قیمت 10420 ⬅️نبشی 6 متری👈🏻سایز8*100*100 تماس بگیرید ⬅️نبشی 6 متری👈🏻سایز7*100*100 قیمت 11020 ⬅️نبشی 6 متری👈🏻سایز12*120*120 قیمت 10320 ⬅️نبشی 12 متری👈🏻سایز12*120*120 قیمت 10520 برای مشاهده لیست کامل قیمت ها به لینک زیر مراجعه فرمایید: 👇🏻👇🏻👇🏻 https://ahanpouya.com/manufactures/مگا-استیل-اشتهارد https://t.me/ahanpouya www.ahanpouya.com

تیرآهن
05 آذر، 1399 4 سال پیش

صورت بار تیرآهن 05 آذر (کد : 12776)

🔹آخرین به روز رسانی: 99/09/05 📶قیمت #تیرآهن: #ظفر_بناب 🔻بازار امروز: کاهش 50➖ ⬅️ تیرآهن 14👈🏻 130 قیمت 11018 ⬅️ تیرآهن 20👈🏻 245 قیمت 11116 برای مشاهده لیست کامل قیمت ها به لینک زیر مراجعه فرمایید: 👇🏻👇🏻👇🏻 https://ahanpouya.com/manufactures/ظفر-بناب https://t.me/ahanpouya www.ahanpouya.com

میلگرد
05 آذر، 1399 4 سال پیش

صورت بار میلگرد 05 آذر (کد : 12775)

🔹آخرین به روز رسانی: 99/09/05 📶قیمت میلگرد: #فولاد #مهیار ◻️بازار امروز: ثابت ⬅️ میلگرد A2 👈🏻سایز 10 قیمت 11400 ⬅️میلگرد A2 👈🏻سایز 12 قیمت 11350 ⬅️ میلگردA3👈🏻سایز 8 تماس بگیرید ⬅️ میلگرد A3👈🏻 سایز10 قیمت 11500 ⬅️ میلگردA3👈🏻 سایز 12 قیمت 11370 ⬅️ میلگرد A3👈🏻سایز 14 قیمت 11300 ⬅️ میلگرد A3👈🏻سایز 16 قیمت 11300 ⬅️ میلگرد A3👈🏻سایز 18 قیمت 11300 ⬅️ میلگرد A3👈🏻سایز 20 قیمت 11300 ⬅️ میلگرد A3👈🏻سایز 22 قیمت 11300 ⬅️ میلگرد A3👈🏻سایز 25 قیمت 11300 ⬅️ میلگرد A3👈🏻سایز 28 قیمت 11300 ⬅️ میلگرد A3👈🏻سایز 32 قیمت 11300 برای مشاهده لیست کامل قیمت ها به لینک زیر مراجعه فرمایید: 👇🏻👇🏻👇🏻 https://ahanpouya.com/manufactures/ذوب-آهن-مهیار-اردبیل https://t.me/ahanpouya www.ahanpouya.com

ورق گرم (سیاه)
05 آذر، 1399 4 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 05 آذر (کد : 12774)

🔹آخرین به روز رسانی : 99/9/05 📶قیمت ورق #فولاد #فولاد #مبارکه 🔻بازار امروز: کاهشی ⬅️ ورق سیاه عرض1.5*6👈🏻 ضخامت 15 قیمت 14100 ⬅️ ورق سیاه عرض 1.5*6👈🏻 ضخامت 12 قیمت 14400 ⬅️ ورق سیاه عرض 1.5*6👈🏻 ضخامت 10 قیمت 14100 ⬅️ ورق سیاه عرض 1.5*6👈🏻 ضخامت 8 قیمت 13800 ⬅️ ورق سیاه عرض 1.5*6👈🏻 ضخامت 6 قیمت 13800 ⬅️ ورق سیاه عرض 1.5*6👈🏻 ضخامت 5 قیمت 13800 ⬅️ ورق سیاه عرض 1*2👈🏻 ضخامت 2 قیمت 18200 برای مشاهده لیست کامل قیمت ها به لینک زیر مراجعه فرمایید: 👇🏻👇🏻👇🏻 https://ahanpouya.com/manufactures/%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%87 https://t.me/ahanpouya www.ahanpouya.com

شمش و تختال
04 آذر، 1399 4 سال پیش

صورت بار شمش 04 آذر (کد : 12704)

🔹آخرین به روز رسانی: 99/09/04 📶قیمت #شمش 🔻بازار امروز: کاهش ✔️قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد. ♦️شمش مشهد👇🏻 ⬅️ شمش sp5👈🏻 متری 6 (125*125) قیمت 9370 ⬅️ شمش sp3👈🏻 متری 6 (125*125) قیمت 9390 🔹شمش تهران👇🏻 ⬅️ شمش sp5👈🏻 متری 6 (150*150) قیمت 9470 ♦️شمش اصفهان👇🏻 ⬅️ شمش sp5👈🏻 متری 6 (125*125) قیمت 9400 ⬅️ شمش sp5👈🏻 متری 6 (150*150) قیمت 9450 ⬅️ شمش sp5👈🏻 متری 12 (150*150) قیمت 9470 🔹شمش ساوه👇🏻 ⬅️ شمش sp5👈🏻 متری 6 (125*125) قیمت 9420 ⬅️ شمش sp5👈🏻 متری 6 (150*150) قیمت 9470 ♦️شمش یزد👇🏻 ⬅️ شمش sp5👈🏻 متری 6 (125*125) قیمت 9380 ⬅️ شمش sp5👈🏻 متری 6 (150*150) قیمت 9400 ⬅️ شمش sp3👈🏻 متری 6 (150*150) قیمت 9420 🔹شمش قزوین👇🏻 ⬅️ شمش sp5👈🏻 متری 12(150*150) قیمت 9520 برای مشاهده لیست کامل قیمت ها به لینک زیر مراجعه فرمایید: 👇🏻👇🏻👇🏻 https://ahanpouya.com/product-category/شمش https://t.me/ahanpouya www.ahanpouya.com

تولیدات و مصنوعات فلزی
04 آذر، 1399 4 سال پیش

صورت بار تولیدات و مصنوعات فلزی 04 آذر (کد : 12703)

🔹آخرین به روز رسانی: 99/09/04 📶قیمت #تسمه 6 متری: #فولاد #کوهپایه ◻️بازار امروز: ثابت ⬅️تسمه👈🏻سایز 3*30 قیمت 15320 ⬅️تسمه👈🏻سایز 4*40 قیمت 12250 ⬅️تسمه👈🏻سایز 5*30 قیمت 12660 ⬅️تسمه👈🏻سایز 4*40 قیمت 12250 ⬅️تسمه👈🏻سایز 5*50 قیمت 12035 برای مشاهده لیست کامل قیمت ها به لینک زیر مراجعه فرمایید: 👇🏻👇🏻👇🏻 https://ahanpouya.com/manufactures/فولاد-کوهپایه https://t.me/ahanpouya www.ahanpouya.com

میلگرد
04 آذر، 1399 4 سال پیش

صورت بار میلگرد 04 آذر (کد : 12702)

🔹آخرین به روز رسانی: 99/09/04 📶قیمت میلگرد: #در #شاهین 🔻بازار امروز: کاهش 100➖ ⬅️ میلگرد A3 👈🏻سایز 8 قیمت 10870 ⬅️ میلگرد A3 👈🏻سایز 10 تماس بگیرید ⬅️میلگرد A3 👈🏻سایز 12 قیمت 10820 ⬅️ میلگرد A3👈🏻سایز 14 قیمت 10620 ⬅️ میلگرد A3👈🏻 سایز 16 قیمت 10620 ⬅️ میلگرد A3👈🏻 سایز 18 قیمت 10620 ⬅️ میلگرد A3👈🏻 سایز 20 قیمت 10620 ⬅️ میلگرد A3👈🏻 سایز 22 قیمت 10620 برای مشاهده لیست کامل قیمت ها به لینک زیر مراجعه فرمایید: 👇🏻👇🏻👇🏻 https://ahanpouya.com/manufactures/در-شاهین-تبریز https://t.me/ahanpouya www.ahanpouya.com

میلگرد
03 آذر، 1399 4 سال پیش

صورت بار میلگرد 03 آذر (کد : 12683)

🔹آخرین به روز رسانی: 99/09/03 📶قیمت میلگرد: #معراج #گلستان 🔻بازار امروز: کاهش 350➖ ⬅️میلگرد A3 👈🏻سایز 12 قیمت 10920 ⬅️ میلگرد A3👈🏻سایز 14 قیمت 10920 ⬅️ میلگرد A3👈🏻 سایز 16 قیمت 10920 ⬅️ میلگرد A3👈🏻 سایز 18 قیمت 10920 ⬅️ میلگرد A3 👈🏻 سایز 20 قیمت 10920 برای مشاهده لیست کامل قیمت ها به لینک زیر مراجعه فرمایید: 👇🏻👇🏻👇🏻 https://ahanpouya.com/manufactures/فولاد-معراج-البرز-گلستان https://t.me/ahanpouya www.ahanpouya.com

نبشی
03 آذر، 1399 4 سال پیش

صورت بار نبشی و ناودانی 03 آذر (کد : 12682)

🔹آخرین به روز رسانی: 99/09/03 📶قیمت #نبشی : #فولاد #کوهپایه ◻️بازار امروز: ثابت ⬅️نبشی 6 متری👈🏻سایز 2*25*25 قیمت 11970 ⬅️نبشی 6 متری👈🏻سایز 4*25*25 قیمت 11950 ⬅️نبشی 6 متری👈🏻سایز 2*40*40 قیمت 12470 ⬅️نبشی 6 متری👈🏻سایز 3*40*40 قیمت 11980 ⬅️نبشی 6 متری👈🏻سایز 4*40*40 قیمت 11960 برای مشاهده لیست کامل قیمت ها به لینک زیر مراجعه فرمایید: 👇🏻👇🏻👇🏻 https://ahanpouya.com/manufactures/فولاد-کوهپایه https://t.me/ahanpouya www.ahanpouya.com

نبشی
02 آذر، 1399 4 سال پیش

صورت بار نبشی و ناودانی 02 آذر (کد : 12611)

🔹آخرین به روز رسانی: 99/09/02 📶قیمت #ناودانی : #مگا_استیل_اشتهارد 🔻بازار امروز: کاهش 300➖ ⬅️ناودانی 6 متری👈🏻سایز 120 قیمت 11220 ⬅️ناودانی 12 متری👈🏻سایز 140 قیمت 11220 ⬅️ناودانی 6 متر (استاندارد)👈🏻سایز 140 قیمت 11220 ⬅️ناودانی 12متر(استاندارد)👈🏻سایز 140 قیمت 11220 برای مشاهده لیست کامل قیمت ها به لینک زیر مراجعه فرمایید: 👇🏻👇🏻👇🏻 https://ahanpouya.com/manufactures/مگا-استیل-اشتهارد https://t.me/ahanpouya www.ahanpouya.com

تیرآهن
02 آذر، 1399 4 سال پیش

صورت بار تیرآهن 02 آذر (کد : 12610)

🔹آخرین به روز رسانی: 99/09/01 📶قیمت #تیرآهن: #ناب_تبریز 🔻بازار امروز: کاهش 300➖ ⬅️ تیرآهن 12 متری👈🏻 سایز 160 قیمت 12520 ⬅️ تیرآهن 12 متری👈🏻 سایز 180 قیمت 12520 ⬅️ تیرآهن 12 متری👈🏻 سایز 140 قیمت 12520 برای مشاهده لیست کامل قیمت ها به لینک زیر مراجعه فرمایید: 👇🏻👇🏻👇🏻 https://t.me/ahanpouya www.ahanpouya.com

میلگرد
02 آذر، 1399 4 سال پیش

صورت بار میلگرد 02 آذر (کد : 12609)

🔹آخرین به روز رسانی: 99/09/02 📶قیمت میلگرد: #آناهیتا_گیلان 🔻بازار امروز: کاهش 200➖ ⬅️ میلگرد A2 👈🏻 سایز 8 قیمت 11200 ⬅️ میلگرد A2 👈🏻سایز 10 قیمت 11000 ⬅️میلگرد A3 👈🏻سایز 12 قیمت 10800 ⬅️ میلگرد A3👈🏻سایز 14 قیمت 10800 ⬅️ میلگرد A3👈🏻 سایز 16 قیمت 10800 ⬅️ میلگرد A3👈🏻 سایز 18 قیمت 10800 ⬅️ میلگرد A3 👈🏻 سایز 20 قیمت 10800 ⬅️ میلگرد A3 👈🏻سایز 22 قیمت 10800 ⬅️ میلگرد A3 👈🏻سایز 25 قیمت 10800 ⬅️ میلگرد A3 👈🏻سایز 28 قیمت 10800 ⬅️ میلگرد A3 👈🏻سایز 32 قیمت 10800 برای مشاهده لیست کامل قیمت ها به لینک زیر مراجعه فرمایید: 👇🏻👇🏻👇🏻 https://ahanpouya.com/manufactures/آناهیتا-گیلان https://t.me/ahanpouya www.ahanpouya.com

ورق روغنی (سرد)
01 آذر، 1399 4 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 01 آذر (کد : 12533)

🔹آخرین به روز رسانی: 99/9/01 📶قیمت #ورق #روغنی #هفت_الماس ◻️بازار امروز: ثابت ⬅️عرض 1.25👈🏻 ضخامت 2 قیمت 27800 ⬅️عرض 1.25👈🏻 ضخامت 1.5 قیمت 26210 ⬅️عرض 1.25👈🏻 ضخامت 1.25 قیمت 26710 ⬅️عرض 1.25👈🏻 ضخامت 0.9 قیمت 28100 ⬅️عرض 1.25👈🏻 ضخامت 0.8 قیمت 28100 ⬅️عرض 1 👈🏻 ضخامت 2 قیمت 27800 ⬅️عرض 1 👈🏻 ضخامت 1 قیمت 27210 برای مشاهده لیست کامل قیمت ها به لینک زیر مراجعه فرمایید: 👇🏻👇🏻👇🏻 https://ahanpouya.com/manufactures/هفت-الماس https://t.me/ahanpouya www.ahanpouya.com

تیرآهن
01 آذر، 1399 4 سال پیش

صورت بار تیرآهن 01 آذر (کد : 12532)

🔹آخرین به روز رسانی: 99/9/1 📶قیمت #تیرآهن: #فولاد #کرمانشاه 🔻بازار امروز: کاهش 100➖ ⬅️ تیرآهن 14👈🏻 130 فابریک قیمت 13020 ⬅️ تیرآهن 14👈🏻 140 فابریک قیمت 13020 ⬅️ تیرآهن 14👈🏻 150 فابریک قیمت 13020 برای مشاهده لیست کامل قیمت ها به لینک زیر مراجعه فرمایید: 👇🏻👇🏻👇🏻 https://ahanpouya.com/product/search/تیرآهن-جهان-فولاد-غرب https://t.me/ahanpouya www.ahanpouya.com

نبشی
01 آذر، 1399 4 سال پیش

صورت بار نبشی و ناودانی 01 آذر (کد : 12531)

🔹آخرین به روز رسانی: 99/9/1 📶قیمت #ناودانی : #مگا_استیل_اشتهارد ◻️بازار امروز: ثابت ⬅️ناودانی 6 متری👈🏻سایز 120 قیمت 11520 ⬅️ناودانی 12 متری👈🏻سایز 140 قیمت 11520 ⬅️ناودانی 6 متر (استاندارد)👈🏻سایز 140 قیمت 11520 ⬅️ناودانی 12متر(استاندارد)👈🏻سایز 140 قیمت 11520 برای مشاهده لیست کامل قیمت ها به لینک زیر مراجعه فرمایید: 👇🏻👇🏻👇🏻 https://ahanpouya.com/manufactures/مگا-استیل-اشتهارد https://t.me/ahanpouya www.ahanpouya.com

ورق گالوانیزه
29 آبان، 1399 4 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 29 آبان (کد : 12497)

🔹آخرین به روز رسانی : 99/8/29 📶قیمت ورق #گالوانیزه #سمنان ◻️بازار امروز: ثابت ⬅️عرض 1👈🏻 ضخامت 0.9 قیمت 25700 ⬅️عرض 1 👈🏻 ضخامت 0.8 قیمت 25700 ⬅️عرض 1 👈🏻 ضخامت 0.5 قیمت 28900 ⬅️عرض 1👈🏻 ضخامت 0.6 قیمت 28400 ⬅️عرض 1👈🏻 ضخامت 1 قیمت 25700 ⬅️عرض 1👈🏻 ضخامت 1.5 قیمت 26700 برای مشاهده لیست کامل قیمت ها به لینک زیر مراجعه فرمایید: 👇🏻👇🏻👇🏻 https://t.me/ahanpouya www.ahanpouya.com

ورق گرم (سیاه)
27 آبان، 1399 4 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 27 آبان (کد : 12428)

🔹آخرین به روز رسانی: 99/8/27 📶قیمت #ورق #سیاه #فولاد_کاویان ◻️بازار امروز: ثابت ⬅️عرض 1.25👈🏻 ضخامت 30 قیمت 14200 ⬅️عرض 1.25👈🏻 ضخامت 10 قیمت 15600 ⬅️عرض 1.5*6👈🏻 ضخامت 40 قیمت 14400 ⬅️عرض 1.5*6👈🏻 ضخامت 35 قیمت 14580 ⬅️عرض 1.5*6👈🏻 ضخامت 30 قیمت 14400 ⬅️عرض 1.5*6👈🏻 ضخامت 25 قیمت 14600 ⬅️عرض 1.5*6👈🏻 ضخامت 20 قیمت 14400 برای مشاهده لیست کامل قیمت ها به لینک زیر مراجعه فرمایید: 👇🏻👇🏻👇🏻 https://ahanpouya.com/manufactures/فولاد-کاویان https://t.me/ahanpouya www.ahanpouya.com

ورق روغنی (سرد)
27 آبان، 1399 4 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 27 آبان (کد : 12427)

🔹آخرین به روز رسانی: 99/8/27 📶قیمت #ورق #روغنی #هفت_الماس ◻️بازار امروز: ثابت ⬅️عرض 1.25👈🏻 ضخامت 2 قیمت 27800 ⬅️عرض 1.25👈🏻 ضخامت 1.5 قیمت 26700 ⬅️عرض 1.25👈🏻 ضخامت 1.25 قیمت 27200 ⬅️عرض 1.25👈🏻 ضخامت 0.9 قیمت 28100 ⬅️عرض 1.25👈🏻 ضخامت 0.8 قیمت 28100 ⬅️عرض 1 👈🏻 ضخامت 2 قیمت 27800 ⬅️عرض 1 👈🏻 ضخامت 1 قیمت 27700 برای مشاهده لیست کامل قیمت ها به لینک زیر مراجعه فرمایید: 👇🏻👇🏻👇🏻 https://ahanpouya.com/manufactures/هفت-الماس https://t.me/ahanpouya www.ahanpouya.com

میلگرد
27 آبان، 1399 4 سال پیش

صورت بار میلگرد 27 آبان (کد : 12426)

🔹آخرین به روز رسانی: 99/8/27 📶قیمت میلگرد : #قائم_فولاد ◻️بازار امروز : ⬅️ میلگرد A3👈🏻سایز 12 قیمت 11150 ⬅️ میلگرد A3👈🏻 سایز14 قیمت 10950 ⬅️ میلگرد A3👈🏻 سایز16 قیمت 10950 ⬅️ میلگرد A3👈🏻 سایز18 قیمت 10950 ⬅️ میلگرد A3👈🏻 سایز20 قیمت 10950 ⬅️ میلگرد A3👈🏻 سایز 22 قیمت 10950 برای مشاهده لیست کامل قیمت ها به لینک زیر مراجعه فرمایید: 👇🏻👇🏻👇🏻 https://ahanpouya.com/manufactures/قائم-فولاد-رازی https://t.me/ahanpouya www.ahanpouya.com

تولیدات و مصنوعات فلزی
27 آبان، 1399 4 سال پیش

صورت بار تولیدات و مصنوعات فلزی 27 آبان (کد : 12425)

🔹آخرین به روز رسانی: 99/8/27 📶قیمت #خرپا : #اتحاد 🔻بازار امروز: کاهش 80➖ ⬅️فوقانی سایز 10👈🏻 تحتانی 2Ф10 قیمت 13270 ⬅️فوقانی سایز 10👈🏻 تحتانی 2Ф12 قیمت 13270 ⬅️فوقانی سایز 12👈🏻 تحتانی 2Ф12 قیمت 13240 ⬅️فوقانی سایز 10👈🏻 تحتانی 2Ф14 قیمت 13120 ⬅️فوقانی سایز 12👈🏻 تحتانی 2Ф14 قیمت 13090 برای مشاهده لیست کامل قیمت ها به لینک زیر مراجعه فرمایید: 👇🏻👇🏻👇🏻 https://ahanpouya.com/manufactures/تیرچه-صنعتی-اتحاد https://t.me/ahanpouya www.ahanpouya.com

تیرآهن
25 آبان، 1399 4 سال پیش

صورت بار تیرآهن 25 آبان (کد : 12331)

🔹آخرین به روز رسانی: 99/8/25 📶قیمت #تیرآهن: #ظفر_بناب 🔻بازار امروز: کاهش 20➖ ⬅️ تیرآهن 14👈🏻 130 قیمت 12424 ⬅️ تیرآهن 20👈🏻 245 قیمت 12522 برای مشاهده لیست کامل قیمت ها به لینک زیر مراجعه فرمایید: 👇🏻👇🏻👇🏻 https://ahanpouya.com/manufactures/ظفر-بناب https://t.me/ahanpouya www.ahanpouya.com

ورق گرم (سیاه)
25 آبان، 1399 4 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 25 آبان (کد : 12330)

🔹آخرین به روز رسانی: 99/8/25 📶قیمت میلگرد: #فولاد#اکسین#خوزستان ◻️بازار امروز: ثابت ⬅️ ورق سیاه عرض2*6👈🏻 ضخامت 60 قیمت 18200 ⬅️ ورق سیاه عرض 2*6👈🏻 ضخامت 50 قیمت 16300 ⬅️ ورق سیاه عرض 2*6👈🏻 ضخامت 40 قیمت 16000 ⬅️ ورق سیاه عرض 2*6👈🏻 ضخامت 20 قیمت 15800 ⬅️ ورق سیاه عرض 2*6👈🏻 ضخامت 15 قیمت 16100 ⬅️ ورق سیاه عرض 2*6👈🏻 ضخامت 12 قیمت 18100 برای مشاهده لیست کامل قیمت ها به لینک زیر مراجعه فرمایید: 👇🏻👇🏻👇🏻 https://ahanpouya.com/manufactures/فولاد-اکسین-خوزستان https://t.me/ahanpouya www.ahanpouya.com

سیم و سایر مفتول ها
25 آبان، 1399 4 سال پیش

صورت بار انواع مفتول 25 آبان (کد : 12329)

🔹آخرین به روز رسانی: 99/8/25 📶قیمت میلگرد: #کویر_کاشان ◻️بازار امروز: ثابت ⬅️ کلاف ساده👈🏻سایز 11 قیمت 13900 ⬅️ کلاف ساده👈🏻سایز 12 قیمت 13900 ⬅️ کلاف ساده👈🏻سایز 13 قیمت 13900 ⬅️ کلاف ساده👈🏻سایز 14 قیمت 13900 برای مشاهده لیست کامل قیمت ها به لینک زیر مراجعه فرمایید: 👇🏻👇🏻👇🏻 https://ahanpouya.com/manufactures/سیرجان-حدید https://t.me/ahanpouya www.ahanpouya.com

میلگرد
25 آبان، 1399 4 سال پیش

صورت بار میلگرد 25 آبان (کد : 12328)

🔹آخرین به روز رسانی: 99/8/25 📶قیمت میلگرد: #در #شاهین 🔻بازار امروز: کاهش 100➖ ⬅️ میلگرد A3 👈🏻سایز 8 قیمت 12170 ⬅️ میلگرد A3 👈🏻سایز 10 قیمت 12120 ⬅️میلگرد A3 👈🏻سایز 12 قیمت 12120 ⬅️ میلگرد A3👈🏻سایز 14 قیمت 11920 ⬅️ میلگرد A3👈🏻 سایز 16 قیمت 11920 ⬅️ میلگرد A3👈🏻 سایز 18 قیمت 11920 ⬅️ میلگرد A3👈🏻 سایز 20 قیمت 11920 ⬅️ میلگرد A3👈🏻 سایز 22 قیمت 11920 برای مشاهده لیست کامل قیمت ها به لینک زیر مراجعه فرمایید: 👇🏻👇🏻👇🏻 https://ahanpouya.com/manufactures/در-شاهین-تبریز https://t.me/ahanpouya www.ahanpouya.com

×