چت

برش کاری نوین

محمد خانبابایی

56%
جزئیات...

آگهی های خرید برش کاری نوین (محمد خانبابایی) - 555

ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1402 7 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه به شرح زیر می باشیم: 2عرض یک متر 3عرض یک متر 2عرض125

ورق گرم (سیاه)
07 شهریور، 1402 9 ماه پیش

استعلام قیمت ورق گرم

استعلام قیمت ورق گرم 2 با عرض های 100 و 125 هر کدام به میزان یک ماشین را دارم.

ورق گرم (سیاه)
24 مرداد، 1402 9 ماه پیش

خریدار ورق گرم

خریدار ورق 2 عرض 1000 به میزان یک ماشین هستم.

ورق گرم (سیاه)
15 مرداد، 1402 9 ماه پیش

خریدار ورق گرم

خریدار ورقق 2 میل عرض 1000 به میزان یک ماشین مباشیم.

ورق گرم (سیاه)
09 مرداد، 1402 10 ماه پیش

درخواست استعلام قیمت ورق سیاه

درخواست استعلام قیمت ورق سیاه 2 عرضهای 100 و 125 را دارم.

ورق گرم (سیاه)
26 تیر، 1402 10 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه 2میل با عرض های 125 و 100متر از هرکدام یک ظرفیت میباشیم.

ورق روغنی (سرد)
11 تیر، 1402 11 ماه پیش

استعلام قیمت ورق روغنی

در خواست استعلام قیمت ورق روغنی استاندارد را دارم.

ورق گرم (سیاه)
11 تیر، 1402 11 ماه پیش

استعلام قیمت ورق سیاه

استعلام قیمت ورق سیاه 2 و 3 به عرضهای 100 و 125 و 120 می باشم.

ورق گرم (سیاه)
16 اسفند، 1401 1 سال پیش

استعلام ورق سیاه

استعلام ورق سیاه با ضخامت 2 میل عرض 1 متر و 125 متر .

ورق روغنی (سرد)
16 مهر، 1399 4 سال پیش
×