برش کاری نوین

محمد خانبابایی

49%
جزئیات...

آگهی های خرید برش کاری نوین (محمد خانبابایی) - 555

ورق گرم (سیاه)
07 شهریور، 1402 4 هفته پیش

استعلام قیمت ورق گرم

استعلام قیمت ورق گرم 2 با عرض های 100 و 125 هر کدام به میزان یک ماشین را دارم.

ورق گرم (سیاه)
24 مرداد، 1402 1 ماه پیش

خریدار ورق گرم

خریدار ورق 2 عرض 1000 به میزان یک ماشین هستم.

ورق گرم (سیاه)
15 مرداد، 1402 2 ماه پیش

خریدار ورق گرم

خریدار ورقق 2 میل عرض 1000 به میزان یک ماشین مباشیم.

ورق گرم (سیاه)
09 مرداد، 1402 2 ماه پیش

درخواست استعلام قیمت ورق سیاه

درخواست استعلام قیمت ورق سیاه 2 عرضهای 100 و 125 را دارم.

ورق گرم (سیاه)
26 تیر، 1402 2 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه 2میل با عرض های 125 و 100متر از هرکدام یک ظرفیت میباشیم.

ورق روغنی (سرد)
11 تیر، 1402 3 ماه پیش

استعلام قیمت ورق روغنی

در خواست استعلام قیمت ورق روغنی استاندارد را دارم.

ورق گرم (سیاه)
11 تیر، 1402 3 ماه پیش

استعلام قیمت ورق سیاه

استعلام قیمت ورق سیاه 2 و 3 به عرضهای 100 و 125 و 120 می باشم.

ورق گرم (سیاه)
16 اسفند، 1401 7 ماه پیش

استعلام ورق سیاه

استعلام ورق سیاه با ضخامت 2 میل عرض 1 متر و 125 متر .

ورق روغنی (سرد)
16 مهر، 1399 3 سال پیش
×