ماسه رزین فهام - 5183

نام شرکت :

ماسه رزین فهام

نام مدیر عامل :

کد کاربری :

f24-5183

وب سایت :

ایمیل :

شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

تولید ماسه و مواد اولیه ریخته گری

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

البرز ،کرج البرز، نظرآباد، شهرک صنعتی سپهر، خ. چهارم، چهارراه اول

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 02645332332

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

مواد اولیه خام

دسته محصول :

میلگرد آجدار

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

تجهیزات ریخته گری و ذوب فلزات

مشخصات:

مواد اولیه ریخته گری

×