نام شرکت :

حمل و نقل احرار اصفهان

نام مدیر عامل :

زارعان

کد کاربری :

f24-5037

وب سایت :

ایمیل :

تلفن :
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

اصفهان ،اصفهان شاهپور جديد خيابان پرتو پايانه حمل و نقل اميركبير

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

15

تلفن :

-

توضیحات :

ساعات کاری : تمام وقت شماره تماس : 03133875433-35

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تجهیزات و ماشین آلات

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

انواع كاميونت و كاميون هاي برون شهري به تمام نقاط كشور

فایل های ضمیمه :
لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خدمات حمل و نقل وباربری

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

تامين انواع كاميون هاي كفي و بغلدار و كمپرسي و كشويي و ترافيكي

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید