جهان فولاد کاویان

امیر مولایاری

66%
جزئیات...

اعلام موجودی جهان فولاد کاویان (امیر مولایاری ) - 502

ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 21012 23 دی (کد : 2777)

برشکاری و تامین انواع ورق های اکسین کاویان فولاد مبارکه و قطعات تهییه کننده آهن آلات صنعتی وساختمانی برش ورق از۲ میل الی۵۰ میل به صورت دقیق

ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 21011 23 دی (کد : 2776)

برشکاری و تامین انواع ورق های اکسین کاویان فولاد مبارکه و قطعات تهییه کننده آهن آلات صنعتی وساختمانی برش ورق از۲ میل الی۵۰ میل به صورت دقیق

ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 20835 21 دی (کد : 2684)

برشکاری و تامین انواع ورق های اکسین کاویان فولاد مبارکه و قطعات تهییه کننده آهن آلات صنعتی وساختمانی برش ورق از۲ میل الی۵۰ میل به صورت دقیق

ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 18696 26 آذر (کد : 1569)

برشکاری و تامین انواع ورق های اکسین کاویان فولاد مبارکه و قطعات تهییه کننده آهن آلات صنعتی وساختمانی برش ورق از۲ میل الی۵۰ میل به صورت دقیق

ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 18456 24 آذر (کد : 1426)

برشکاری و تامین انواع ورق های اکسینکاویان فولاد مبارکه و قطعات تهییه کننده آهن آلات صنعتی وساختمانی برش ورق از2 میل الی50 میل به صورت دقیق

×