نام شرکت :

حمل و نقل استقلال

نام مدیر عامل :

محمدرضا عامری

کد کاربری :

f24-4946

وب سایت :

ایمیل :

شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

75

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

حمل ونقل بار به کلیه مناطق کشور است . شامل خاور. تک . 10 چرخ- تریلی کفی و بغل دار

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

اصفهان ،اصفهان

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

0

تلفن :

-

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خدمات حمل و نقل وباربری

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید