چت

فولاد داتیس سپاهان

مهندس امیر حسین رفیعی

65%
جزئیات...

اعلام موجودی فولاد داتیس سپاهان (مهندس امیر حسین رفیعی) - 4908

میلگرد
25 بهمن، 1399 3 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 25 بهمن (کد : 15286)

فروش میلگرد زاگرس :12600 03191009550 09136355007

میلگرد
23 بهمن، 1399 3 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 23 بهمن (کد : 15271)

میلگرد 10 خرمدشت:12250 03191009550 09136355007

میلگرد
23 بهمن، 1399 3 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 23 بهمن (کد : 15270)

میلگرد ابرکوه :12350 03191009550 09136355007

میلگرد
23 بهمن، 1399 3 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 23 بهمن (کد : 15269)

میلگرد شاهین بناب:سایز پایه:12500 03191009550 09136355007

میلگرد
23 بهمن، 1399 3 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 23 بهمن (کد : 15268)

میلگرد زاگرس :12500 با تایید 03191009550 09136355007

تیرآهن
23 بهمن، 1399 3 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 23 بهمن (کد : 15267)

تیرذوب آهن: 14:12900 16:12900 18:12900 20:12900 22:12700 24:13900 27:14500 03191009550 09136355007

میلگرد
23 بهمن، 1399 3 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 23 بهمن (کد : 15258)

99/11/23 میلگرد 10 ابرکوه a3 میلگرد 14 و 14 و 20 و 28 ذوب آهن میلگرد 14 و 16 و 18 و 20 ابرکوه (محدود) میلگرد 14 تا 25 زاگرس تیراهن 14 و16 و18 و 20 و 24 ذوب آهن 03191009550 09136355007

ورق گرم (سیاه)
23 بهمن، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 23 بهمن (کد : 15256)

سرورق قطعات 8 میل تا 15 میل ابعاد 1*1 و 120*120 و 1*120 03191009550 09136355004

تیرآهن
21 بهمن، 1399 3 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 21 بهمن (کد : 15253)

تیراهن 30 ذوب اهن :15000 03191009550 09136355007

تیرآهن
21 بهمن، 1399 3 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 21 بهمن (کد : 15248)

فروش تیراهن ذوب اهن 14:12700 16:12700 18:12700 20:12700 22:12500 24:13700 27:14100 03191009550 09136355007

میلگرد
21 بهمن، 1399 3 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 21 بهمن (کد : 15247)

میلگرد ذوب اهن 12:13700 14:12600 16:12600 18:12600 20:12500 25:12700 28:12500 32:12600 03191009550 09136355007

میلگرد
21 بهمن، 1399 3 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 21 بهمن (کد : 15235)

میلگرد ابرکوه :12370 03191009550 09136355007

میلگرد
21 بهمن، 1399 3 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 21 بهمن (کد : 15234)

میلگرد جهان فولاد سیرجان:12300 03191009550 09136355007

ورق گالوانیزه
21 بهمن، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 21 بهمن (کد : 15229)

موجودی ورق رنگی : 50 قرمز:31750 50 آبی: 32350 50نارنجی:31750 50پرتغالی:31750 50قهوه ای:34750 50سفید:...... هفت الماس 03191009550 09136355004

ورق روغنی (سرد)
21 بهمن، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 21 بهمن (کد : 15224)

فروش پولک روغنی 0.6 ضخامت گرد 7.4 سانت 5 تن قیمت: تماس 03191009550 09136355004

میلگرد
21 بهمن، 1399 3 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 21 بهمن (کد : 15216)

99/11/21 میلگرد 10 خرمدشت a2 میلگرد 10 ابرکوه a3 میلگرد 14و16و20و28 ذوب آهن میلگرد 14و16و18و20 ابرکوه (محدود) میلگرد 14 تا 25 زاگرس 03191009550 09136355007

ورق گالوانیزه
20 بهمن، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 20 بهمن (کد : 15214)

کنار ورق گالوانیزه ضخامت 2 میل عرض 13 و 16 سانت قیمت:تماس 03191009550 09136355004

مواد معدنی
20 بهمن، 1399 3 سال پیش

صورت بار آهن اسفنجی 20 بهمن (کد : 15210)

99/11/20 اردکان:1000 تن قیمت:7700 میانه:2000 تن قیمت:7790 نی ریز :1000 تن قیمت:7920 03191009550 09136355004

تیرآهن
20 بهمن، 1399 3 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 20 بهمن (کد : 15207)

تیرذوب آهن: 14:12750 16:12750 18:12650 20:12700 22:12500 24:13700 27:14100 03191009550 09136355007

میلگرد
20 بهمن، 1399 3 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 20 بهمن (کد : 15206)

میگرد ذوب آهن: 12:13700 14:12600 16:12600 18:.... 20:12500 22:.... 25:.... 28:12500 32:.... 03191009550 09136355007

مواد معدنی
19 بهمن، 1399 3 سال پیش

صورت بار آهن اسفنجی 19 بهمن (کد : 15151)

اهن اسفنجی میانه :2000 تن قیمت:7810 بارگیری از شنبه اهن اسفنجی نی ریز :2000 تن قیمت 7960 بارگیری از چهارشنبه 03191009550 09136355004

تیرآهن
19 بهمن، 1399 3 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 19 بهمن (کد : 15139)

تیراهن 14 16 18 20 24 ذوب اهن 03191009550 09136355007

میلگرد
19 بهمن، 1399 3 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 19 بهمن (کد : 15138)

میلگرد 10 خرمدشت a2 میلگرد 10 الماس خرمدشت a2 میلگرد 10 الماس a2 میلگرد 10 ابرکوه a3 میلگرد 12 قایم و ارین میلگرد 12 ذوب اهن میلگرد 14 و 16 و 18 و 20 ابرکوه میلگرد 14 تا 25 زاگرس 03191009550 09136355007

ورق روغنی (سرد)
19 بهمن، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 19 بهمن (کد : 15137)

پولک روغنی 0.6 2 تن گرد 7.4 سانت 03191009550 09136355004

ورق روغنی (سرد)
19 بهمن، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 19 بهمن (کد : 15134)

ورق روغنی (60*1) مبارکه فوق کشش 30 تن انبار تهران ضخامت 90 قیمت:تماس 03191009550 09136355004

ورق روغنی (سرد)
19 بهمن، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 19 بهمن (کد : 15133)

گوشه ورق روغنی مبارکه (گرد 10 و 14) ضخامت 0.6 25 تن 03191009550 09136355004

ورق گرم (سیاه)
18 بهمن، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 18 بهمن (کد : 15115)

ورق st37 ابعاد 8*1.5 قیمت :16250 ورق st37 ابعاد 10*1.5 قیمت: 17400 ورق رنگی 50 قرمز مبارکه عرض 125 :30650 ورق st52 مبارکه 6*1.5 :20850 03191009550 09136355004

ورق گالوانیزه
18 بهمن، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 18 بهمن (کد : 15093)

فروش ورق گالوانیزه چینی 16*1000 35*1000 40*1000 ورق گالوانیزه تاراز: 50*1000 60*1250 70*1250 2*1250 ورق گالوانیزه روی اندود 1.25*1000 ورق رنگی چینی 47*1250 قرمز-سفید-نارنجی-آبی - قهوه ای روشن - قهوه ای سوخته ورق روغنی چینی: 70 عرض 1 2 عرض 125 اسید عرض 1 مبارکه تک رول 7 تنی انبار تهران st37 03191009550 09136355004

تیرآهن
18 بهمن، 1399 3 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 18 بهمن (کد : 15091)

فروش تیراهن ذوب 14:12900 16:12900 18:12700 20:12700 22:12600 24:13800 27:14100 03191009550 09136355007

میلگرد
18 بهمن، 1399 3 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 18 بهمن (کد : 15090)

میلگرد کارخانه فولاد خراسان (نیشابور) پرداخت 45 روزه موجود است 03191009550 09136355007

×