چت

آهن غفاری (غفاری) - 4695

نام شرکت :

آهن غفاری

نام مدیر عامل :

غفاری

کد کاربری :

f24-4695

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 02155533300
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

بورس گرد۱۰ساده،رابیتس و سیم مفتول

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

تهران ،تهران آهن مکان ، فاز یک مرکزی پلاک ۶۷-۶۶

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 02155533300

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد

مشخصات:

گرد 10 ساده

دسته محصول :

سیم و سایر مفتول ها

مشخصات:

انواع سیم

دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

مشخصات:

رابیتس

×