عباس صادقی - 4686

نام :

عباس صادقی

نام تجاری :

کد کاربری :

f24-4686

وب سایت :

ایمیل :

تلفن :
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خط تولید دستگاه های پرس mdf , های کلاس و نیوپان مس طلا و منیزیوم.

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

خط تولید دستگاه های پرس mdf , های کلاس و نیوپان

×