نام :

عباس صادقی

نام تجاری :

کد کاربری :

f24-4686

وب سایت :

ایمیل :

تلفن :
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خط تولید دستگاه های پرس mdf , های کلاس و نیوپان مس طلا و منیزیوم.

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

خط تولید دستگاه های پرس mdf , های کلاس و نیوپان

فایل های ضمیمه :

آگهی های خرید عباس صادقی

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید