چت

آریا لوتوس نوید ( آهن مارکت )(آرتان فلز آسیا)

حسینی

55%
جزئیات...

اعلام موجودی آریا لوتوس نوید ( آهن مارکت )(آرتان فلز آسیا) (حسینی) - 4657

ورق روغنی (سرد)
28 فروردین، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 28 فروردین (کد : 38971)

آریا لوتوس نوید (آهن مارکت) مهم ترین فعالیت ها : • فروش انواع میلگرد، تیرآهن، ورق سیاه، نبشی، ناودانی، پروفیل، ورقهای آلیاژی و صنعتی، ورق های(روغنی، گالوانیزه،استنلس استیل، رنگی…)، انواع آهن آلات ساختمانی و صنعتی و سایر محصولات وارداتی…

ورق گالوانیزه
28 فروردین، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 28 فروردین (کد : 38970)

آریا لوتوس نوید (آهن مارکت) مهم ترین فعالیت ها : • فروش انواع میلگرد، تیرآهن، ورق سیاه، نبشی، ناودانی، پروفیل، ورقهای آلیاژی و صنعتی، ورق های(روغنی، گالوانیزه،استنلس استیل، رنگی…)، انواع آهن آلات ساختمانی و صنعتی و سایر محصولات وارداتی…

ورق گرم (سیاه)
28 فروردین، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 28 فروردین (کد : 38969)

آریا لوتوس نوید (آهن مارکت) مهم ترین فعالیت ها : • فروش انواع میلگرد، تیرآهن، ورق سیاه، نبشی، ناودانی، پروفیل، ورقهای آلیاژی و صنعتی، ورق های(روغنی، گالوانیزه،استنلس استیل، رنگی…)، انواع آهن آلات ساختمانی و صنعتی و سایر محصولات وارداتی…

تیرآهن
28 فروردین، 1401 2 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 28 فروردین (کد : 38968)

آریا لوتوس نوید (آهن مارکت) مهم ترین فعالیت ها : • فروش انواع میلگرد، تیرآهن، ورق سیاه، نبشی، ناودانی، پروفیل، ورقهای آلیاژی و صنعتی، ورق های(روغنی، گالوانیزه،استنلس استیل، رنگی…)، انواع آهن آلات ساختمانی و صنعتی و سایر محصولات وارداتی…

ناودانی
28 فروردین، 1401 2 سال پیش

صورت بار ناودانی 28 فروردین (کد : 38967)

آریا لوتوس نوید (آهن مارکت) مهم ترین فعالیت ها : • فروش انواع میلگرد، تیرآهن، ورق سیاه، نبشی، ناودانی، پروفیل، ورقهای آلیاژی و صنعتی، ورق های(روغنی، گالوانیزه،استنلس استیل، رنگی…)، انواع آهن آلات ساختمانی و صنعتی و سایر محصولات وارداتی…

میلگرد
28 فروردین، 1401 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 28 فروردین (کد : 38966)

آریا لوتوس نوید (آهن مارکت) مهم ترین فعالیت ها : • فروش انواع میلگرد، تیرآهن، ورق سیاه، نبشی، ناودانی، پروفیل، ورقهای آلیاژی و صنعتی، ورق های(روغنی، گالوانیزه،استنلس استیل، رنگی…)، انواع آهن آلات ساختمانی و صنعتی و سایر محصولات وارداتی…

ورق گالوانیزه
19 آبان، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 05 آبان (کد : 30198)

بورس کلیه آهن آلات ساختمانی شماره های تماس: خط ویژه ۰۲۱۴۸۰۰۰۸۰۰ ۰۲۱-۶۶۲۰۹۰۰۹ ۰۲۱-۶۶۲۰۶۱۹۱ ۰۲۱-۶۶۲۰۷۴۵۵ ۰۲۱-۶۶۲۰۷۷۴۸ ٠٢١-۶۶۲۹۱۳۶۳ ٠۲۱-۶۶۲۹۱۳۶۴ ۰۹۱۲-۱۷۲۶۳۷۶ ۰۹۱۲-۵۱۱۱۷۱۲ سید حمیدرضا حسینی www.ahanmarket.com www.ahanmarket.net www.ahanmarket.org

ورق گرم (سیاه)
19 آبان، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 28 مهر (کد : 29829)

بورس کلیه آهن آلات ساختمانی شماره های تماس: خط ویژه ۰۲۱۴۸۰۰۰۸۰۰ ۰۲۱-۶۶۲۰۹۰۰۹ ۰۲۱-۶۶۲۰۶۱۹۱ ۰۲۱-۶۶۲۰۷۴۵۵ ۰۲۱-۶۶۲۰۷۷۴۸ ٠٢١-۶۶۲۹۱۳۶۳ ٠۲۱-۶۶۲۹۱۳۶۴ ۰۹۱۲-۱۷۲۶۳۷۶ ۰۹۱۲-۵۱۱۱۷۱۲ سید حمیدرضا حسینی www.ahanmarket.com www.ahanmarket.net www.ahanmarket.org

نبشی
19 آبان، 1400 3 سال پیش

صورت بار نبشی 22 مهر (کد : 29332)

آریا لوتوس نوید (فولاد مارکت) "بورس کلیه آهن آلات ساختمانی تیراهن . میلگرد و نبشی و ناودانی و انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه شماره های تماس: خط ویژه ۰۲۱۴۸۰۰۰۸۰۰

میلگرد
19 آبان، 1400 3 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 22 مهر (کد : 29331)

آریا لوتوس نوید (فولاد مارکت) "بورس کلیه آهن آلات ساختمانی تیراهن . میلگرد و نبشی و ناودانی و انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه شماره های تماس: خط ویژه ۰۲۱۴۸۰۰۰۸۰۰

تیرآهن
19 آبان، 1400 3 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 22 مهر (کد : 29330)

آریا لوتوس نوید (فولاد مارکت) "بورس کلیه آهن آلات ساختمانی تیراهن . میلگرد و نبشی و ناودانی و انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه شماره های تماس: خط ویژه ۰۲۱۴۸۰۰۰۸۰۰

ورق روغنی (سرد)
19 آبان، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 22 مهر (کد : 29329)

آریا لوتوس نوید (فولاد مارکت) "بورس کلیه آهن آلات ساختمانی تیراهن . میلگرد و نبشی و ناودانی و انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه شماره های تماس: خط ویژه ۰۲۱۴۸۰۰۰۸۰۰

ورق گالوانیزه
22 مهر، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 22 مهر (کد : 29328)

آریا لوتوس نوید (فولاد مارکت) "بورس کلیه آهن آلات ساختمانی تیراهن . میلگرد و نبشی و ناودانی و انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه شماره های تماس: خط ویژه ۰۲۱۴۸۰۰۰۸۰۰

ورق گرم (سیاه)
22 مهر، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 22 مهر (کد : 29327)

آریا لوتوس نوید (فولاد مارکت) "بورس کلیه آهن آلات ساختمانی تیراهن . میلگرد و نبشی و ناودانی و انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه شماره های تماس: خط ویژه ۰۲۱۴۸۰۰۰۸۰۰

ورق گالوانیزه
02 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 02 شهریور (کد : 25154)

"بورس کلیه آهن آلات ساختمانی شماره های تماس: خط ویژه ۰۲۱۴۸۰۰۰۸۰۰ تیراهن . میلگرد و نبشی و ناودانی و انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه

ناودانی
19 آبان، 1400 3 سال پیش

صورت بار ناودانی 19 مرداد (کد : 24409)

#ناوداني_سنگين_ابهر #UNP_DIN1026 #انبار_تهران تمامی سایزها هم وزن اروپا میباشد ناوداني ٨ (١٠٠kg)⬅️ ۱۸۵۰۰ ناوداني ١٠ (١٢٥kg)⬅️ ۱۸۵۰۰ ناوداني ١٢ (١٦٥kg)⬅️ ۱۸۵۰۰ ناوداني ١٤ (١٩٥kg)⬅️ ۱۶۸۵۰۰ ناوداني ١٦ (٢٢٥kg)⬅️ ۱۸۵۰۰ ناوداني ١٨ (٢٦٥kg)⬅️ ۲۱۰۰۰ ناوداني ٢٠ ا(٣١٠kg)⬅️ ۲۸۵۰۰ ناوداني ١٨ سبك (٢٠٠kg)⬅️ ۲۰۵۰۰ ناوداني ٢٠ سبك (٢٢٥kg)⬅️ ۲۳۰۰۰ شماره های تماس: خط ویژه ۰۲۱۴۸۰۰۰۸۰۰ ۰۲۱-۶۶۲۰۹۰۰۹ ۰۲۱-۶۶۲۰۶۱۹۱ ۰۲۱-۶۶۲۰۷۴۵۵ ۰۲۱-۶۶۲۰۷۷۴۸ ٠٢١-۶۶۲۹۱۳۶۳ ٠۲۱-۶۶۲۹۱۳۶۴ ۰۹۱۲-۱۷۲۶۳۷۶ ۰۹۱۲-۵۱۱۱۷۱۲

نبشی
19 مرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار نبشی 19 مرداد (کد : 24408)

#آریان 🔷نبشی ۴گ۲/۵ _ 🔶نبشی۴گ۳ ۱۷۹۰۰ 🔷نبشی۴گ۴ ۱۷۶۵۰ 🔶نبشی۵گ۵ ۱۷۶۵۰ 🔸️نبشی ۶گ۵ ۱۷۶۵۰ 🔷نبشی ۶گ۶ _ 🔷نبشی۷گ۶ ۱۷۶۵۰ 🔶نبشی۷گ۷ ۱۷۶۵۰ 🔷نبشی ۸گ۸ ۱۷۶۵۰ 🔶نبشی۱۰ ۱۷۶۵۰ 🔷نبشی۱۲ ‌ ۱۷۶۵۰ 🔶ناودانی ۱۰ _ 🔹ناودانی ۱۲ _ شماره های تماس: خط ویژه ۰۲۱۴۸۰۰۰۸۰۰ ۰۲۱-۶۶۲۰۹۰۰۹ ۰۲۱-۶۶۲۰۶۱۹۱ ۰۲۱-۶۶۲۰۷۴۵۵ ۰۲۱-۶۶۲۰۷۷۴۸ ٠٢١-۶۶۲۹۱۳۶۳ ٠۲۱-۶۶۲۹۱۳۶۴ ۰۹۱۲-۱۷۲۶۳۷۶ ۰۹۱۲-۵۱۱۱۷۱۲

ورق گالوانیزه
13 مرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 13 مرداد (کد : 23687)

#گالوانیزه ۳۰کوتاه ۳۶۲٠٠٠ ۳۳کوتاه ۳۵۲٠٠٠ ۳۷کوتاه ۳۴۷٠٠٠ ۴۳بلند ۳۳۵٠٠٠ ۴۸کوتا‌ه ۳۱۵۰٠٠ ۴۸بلند ۳۱۷۵۰۰ ۵۸کوتاه ۳۰۲٠٠٠ ۵۸ بلند ۳۰۰٠۰٠ ۶۸بلند ۲۹۲٠٠٠ ۶۸کوتاه ۲۹۴٠٠٠ ضخیم بلند ۲۸۴٠٠٠ كوتاه ٢۸۶٠٠٠ شماره های تماس: خط ویژه ۰۲۱۴۸۰۰۰۸۰۰ ۰۲۱-۶۶۲۰۹۰۰۹ ۰۲۱-۶۶۲۰۶۱۹۱ ۰۲۱-۶۶۲۰۷۴۵۵ ۰۲۱-۶۶۲۰۷۷۴۸ ٠٢١-۶۶۲۹۱۳۶۳ ٠۲۱-۶۶۲۹۱۳۶۴ ۰۹۱۲-۱۷۲۶۳۷۶ ۰۹۱۲-۵۱۱۱۷۱۲ سید حمیدرضا حسینی

ورق گرم (سیاه)
06 مرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 06 مرداد (کد : 22648)

#فولاد_مبارکه انبار تهران ورق ۳ میل (عرض ۱.۵) ۲۴۶۰۰ ورق۴ میل (عرض ۱.۵) ۲۴۶۰۰ ورق ۵ میل (عرض ۱.۵) ۲۶۶۰۰ ورق ۶ میل (عرض ۱.۵) ۲۷۱۰۰ ورق ۸ میل (عرض ۱.۵) ۲۷۱۰۰ ورق ۱۰ میل (عرض ۱.۵) ۲۸۱۰۰ ورق ۱۲ میل (عرض ۱.۵) ۲۷۱۰۰ ورق ۱۵ میل (عرض ۱.۵) ۲۷۱۰۰ ورق ۲۰میل کاویان (عرض ۱.۵) ۲۵۱۰۰ ورق ۲۵میل کاویان (عرض ۱.۵) ۲۵۱۰۰ با تایید مجدد

نبشی
06 مرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار نبشی 06 مرداد (کد : 22647)

#ظهوریان ♦️نبشی۳ گوشت۲.۵ 🔹نبشی۴ گوشت۳ ♦️نبشی۵ گوشت۳ 🔹نبشی۵ گوشت۴ ♦️نبشی۵ گوشت۵ 🔹نبشی۶ گوشت۵ ♦️نبشی۸ گوشت۷ 🔹نبشی۱۰ قیمت=تماس 021.48000800

ورق گرم (سیاه)
05 مرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 05 مرداد (کد : 22487)

#قطعات_کارخانه ✅ورق قطعات 8میل قطعات ⬅️ 10میل قطعات⬅️ 12میل قطعات⬅️ 15میل قطعات⬅️ 20میل قطعات⬅️ 25میل قطعات⬅️ قیمت=ارتباط با واحد فروش👇👇 🔸خط ویژه 02148000800

تیرآهن
20 تیر، 1400 3 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 20 تیر (کد : 20405)

✅ فولاد ظفر بناب : ۳۰۰ تومان افزایش میلگرد ۸ ۱۷۱۰۰ a2 میلگرد ۱۰ ۱۶۹۰۰ a2 میلگرد ۱۲ ۱۶۹۰۰ a3 میلگرد ۱۴ الی ۳۲ ۱۶۷۰۰ a3 تیرآهن ۱۴ ۱۷۳۰۰ تیرآهن ۲۰ ۱۸۱۰۰

میلگرد
20 تیر، 1400 3 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 20 تیر (کد : 20342)

✅ فولاد شاهرود : ۷۰۰ الی ۸۵۰ تومان افزایش میلگرد ۱۰ ۱۷۱۰۰ میلگرد ۱۲ ۱۶۹۵۰ میلگرد ۱۴ الی ۲۵ ۱۶۷۵۰

تیرآهن
19 تیر، 1400 3 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 19 تیر (کد : 20197)

✅ فولاد ظفر بناب : ۳۰۰ تومان افزایش میلگرد ۸ ۱۶۸۰۰ a2 میلگرد ۱۰ ۱۶۶۰۰ a2 میلگرد ۱۲ ۱۶۶۰۰ a3 میلگرد ۱۴ الی ۳۲ ۱۶۴۰۰ a3 تیرآهن ۱۴ ۱۷۰۰۰ تیرآهن ۲۰ ۱۷۸۰۰

میلگرد
19 تیر، 1400 3 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 19 تیر (کد : 20139)

✅ فولاد کیان کاشان : ۵۰۰ تومان افزایش سایز ۸ ۱۷۲۰۰ تومان سایز ۱۰ و ۱۲ ۱۷۱۰۰ تومان سایز ۱۴ و ۱۶ ۱۷۰۰۰ تومان

میلگرد کلاف
15 تیر، 1400 3 سال پیش

صورت بار میلگرد کلاف 15 تیر (کد : 19889)

✅ فولاد گلستان : ثابت کلاف ۵.۵ ۱۷۱۰۰ کلاف ۶.۵ ۱۶۹۰۰

میلگرد
15 تیر، 1400 3 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 15 تیر (کد : 19838)

✅ فولاد راد همدان : ثابت میلگرد ۸ ۱۶.۶۹۵ میلگرد ۱۰ ۱۶.۴۴۵ میلگرد ۱۲ ۱۶.۱۹۵ میلگرد ۱۴ الی ۲۲ ۱۶.۰۹۵ میلگرد ۲۵ و ۲۸ ۱۶.۱۴۵ میلگرد ۳۲ ۱۶.۲۹۵

پروفیل
14 تیر، 1400 3 سال پیش

صورت بار قوطی و پروفیل 14 تیر (کد : 19750)

✅ فروش ویژه انواع میلگرد ؛ تیرآهن ؛ نبشی ؛ ناودانی ؛ ورق ؛ پروفیل و .... آغاز شد. 🔹جهت اطلاع از قیمتها لطفا تماس بگیرید. 021.48000800

میلگرد
13 تیر، 1400 3 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 13 تیر (کد : 19642)

✅ فولاد امیر کبیر : ثابت میلگرد ۸ ۱۶۱۵۰ A2 میلگرد ۱۰ ۱۵۹۰۰ A2 میلگرد ۱۰ ۱۶۰۵۰ A3 میلگرد ۱۲ ۱۵۹۰۰ A3 میلگرد ۱۴ الی ۳۲ ۱۵۶۵۰ A3

تیرآهن
13 تیر، 1400 3 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 13 تیر (کد : 19606)

✅ فولاد ناب تبریز : ثابت تیرآهن ۱۴ *** ( ۱۳۰ کیلو ) تیرآهن ۱۶ ۱۶۰۰۰ ( ۱۷۰ کیلو ) ‌ تیرآهن ۱۸ * ( ۲۰۷ کیلو )

×