چت

اعلام موجودی توس ارگ یکتا (قدس) - 4638

ورق گالوانیزه
10 خرداد، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 10 خرداد (کد : 60849)

🟩رول0/48گالوانیزه عرض767 رول سنگین (درجه دو) ظرفیت

ورق گالوانیزه
10 خرداد، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 10 خرداد (کد : 60848)

🟩رول0/60گالوانیزه عرض1250 درجه یک فولاد ظرفیت

ورق گرم (سیاه)
10 خرداد، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 10 خرداد (کد : 60847)

🟩رول سیاه 2 عرض1000 ST22 رول سنگین

ورق روغنی (سرد)
10 خرداد، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 10 خرداد (کد : 60846)

🟩رول0/80روغنی عرض1250 st12ظرفیت

ورق گالوانیزه
10 خرداد، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 10 خرداد (کد : 60845)

◻️◻️◻️رول گالوانیزه فولاد درجه دو 🟩رول0/58گالوانیزه عرض1250 9تن 🟩رول0/58گالوانیزه عرض1250 3تن 🟩رول0/58گالوانیزه عرض1250 2تن 🟩رول0/60گالوانیزه عرض1250 14تن 🟩رول0/60گالوانیزه عرض1250 3تن

ورق گرم (سیاه)
25 اردیبهشت، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 25 اردیبهشت (کد : 59333)

🔵🔵🔵ورق گرم کاویان عرض 1250🔵20 * 1250 * 6000🔵25 * 1250 * 6000🔵30 * 1250 * 6000🔵35 * 1250 * 6000🔵40 * 1250 * 6000 🔵🔵🔵 ورق گرم کاویان عرض 1500🔵20 * 1500 * 6000🔵25 * 1500 * 6000🔵30 * 1500 * 6000🔵35 * 1500 * 6000🔵40 * 1500 * 6000

ورق روغنی (سرد)
25 اردیبهشت، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 25 اردیبهشت (کد : 59332)

⚪️⚪️⚪️رول سنگین روغنی درجه دو 🔵🔵🔵رول1/05روغنی عرض113 🔵🔵🔵رول1/06روغنی عرض113 🔵🔵🔵رول1/1روغنی عرض113

ورق گالوانیزه
29 خرداد، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 29 خرداد (کد : 40941)

بازرگاني توس ارگ عرضه كننده ورقهاي روغني ، سياه ،گالوانيزه ،رنگي و اسيد شويي- قلع اندود - ورق استیل

ورق اسید شویی
29 خرداد، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق اسید شویی 29 خرداد (کد : 40940)

بازرگاني توس ارگ عرضه كننده ورقهاي روغني ، سياه ،گالوانيزه ،رنگي و اسيد شويي- قلع اندود - ورق استیل

ورق روغنی (سرد)
29 خرداد، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 29 خرداد (کد : 40939)

بازرگاني توس ارگ عرضه كننده ورقهاي روغني ، سياه ،گالوانيزه ،رنگي و اسيد شويي- قلع اندود - ورق استیل

ورق گرم (سیاه)
29 خرداد، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 29 خرداد (کد : 40938)

بازرگاني توس ارگ عرضه كننده ورقهاي روغني ، سياه ،گالوانيزه ،رنگي و اسيد شويي- قلع اندود - ورق استیل

ورق گرم (سیاه)
03 خرداد، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 03 خرداد (کد : 40049)

فروش ورق گرم

ورق روغنی (سرد)
03 خرداد، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 03 خرداد (کد : 40048)

⬜️رول روغنی درجه دو (7تنی) 🟩رول1روغنی عرض1220 🟩رول1/2روغنی عرض1100 🟩رول1/2روغنی عرض1320 🟩رول1/5روغنی عرض1120

ورق گالوانیزه
03 خرداد، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 03 خرداد (کد : 40047)

🟩رول0/40رنگی رئال 9016 عرض1000 درجه دو 2تن 🟩رول0/40رنگی رئال 5015 عرض1000 درجه دو 4تن

ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 35566 18 شهریور (کد : 10075)

رول 8سياه عرض950 . St33 14تني https://t.me/toosarg

ورق گالوانیزه
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی کد : 35024 10 شهریور (کد : 9747)

۰.۴۵ گالوانیزه عرض ۱۰۰۰ تاراز انبار تهران تک رول

ورق روغنی (سرد)
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) کد : 35023 10 شهریور (کد : 9746)

رول روغني0/35 عرض 1250 st37 رول روغني 0/40عرض 105 st12 (فولادغرب )انبار مبدا

ورق روغنی (سرد)
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) کد : 35022 10 شهریور (کد : 9745)

۰.۷ عرض ۱۵۶۰ سرد مبارکه انبار اصفهان Dc04 ظرفیت ۰.۷ عرض ۱۳۰۰ سرد مبارکه انبار اصفهان تک رول Dc06

ورق گالوانیزه
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی کد : 34323 29 مرداد (کد : 9318)

گالوانیزه تاراز کارخانه ۱.۸ عرض ۱۰۰۰ ۱.۸ عرض ۱۲۵۰ ۲ عرض ۱۰۰۰ ۲ عرض ۱۲۵۰

ورق گالوانیزه
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی کد : 34197 28 مرداد (کد : 9251)

گالوانیزه تاراز کارخانه ۱.۸ عرض ۱۰۰۰ ۱.۸ عرض ۱۲۵۰ ۲ عرض ۱۰۰۰ ۲ عرض ۱۲۵۰

ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 34056 27 مرداد (کد : 9170)

رول 2سياه عرض 1250فولاد St37 رول 2/5سياه عرض 1250سبا St37 رول 4 سياه عرض 1500 dd13 رول 5 سياه عرض 1250سبا St37 رول 8سياه عرض 1000 St33 رول8سياه عرض 1250 St33 رول10 سياه عرض1300 St37 رول10 سياه عرض1550 St33

ورق گالوانیزه
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی کد : 33932 26 مرداد (کد : 9091)

ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 33755 23 مرداد (کد : 8985)

رول 2/3سياه عرض 127. St33 رول 4سياه عرض 1250. St37 رول 4/24سياه عرض 1250 st37 رول 5سياه عرض 1250 st37 رول8سياه عرض 1250. St33

ورق روغنی (سرد)
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) کد : 33690 22 مرداد (کد : 8943)

۳ میل روغنی St12 عرض ۱۰۰۰ تک رول انبار اصفهان

ورق روغنی (سرد)
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) کد : 33689 22 مرداد (کد : 8942)

۱.۱ عرض سرد ۱۱۳ درجه دو ۱۱تن ۱.۱ عرض سرد ۱۱۱ درجه دو

ورق گالوانیزه
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی کد : 32290 04 مرداد (کد : 8155)

کلاف گالوانیزه تاراز شهرکرد ۰.۴ عرض ۱۲۵۰ ۰.۵ عرض ۱۲۵۰ ۰.۵ عرض ۱۰۰۰ ۰.۷ عرض ۱۰۰۰ ۰.۷ عرض ۱۲۵۰ ۰.۸ عرض ۱۰۰۰ ۱ عرض ۱۰۰۰ ۱ عرض ۱۲۵۰ ۱.۵ عرض ۱۰۰۰ ۱.۵ عرض ۱۲۵۰ ۱.۸ عرض ۱۲۵۰ ۱.۸ عرض ۱۰۰۰ ۲. عرض ۱۰۰۰ ۲ عرض ۱۲۵۰

ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 32106 31 تیر (کد : 8067)

کلاف گرم انبار اصفهان ۲ سیاه عرض ۱۲۵۰ St37 ۲.۵ سیاه عرض ۱۰۰۰ St22 تماس:۰۹۱۲۵۴۲۷۰۰۰ قدس https://t.me/toosarg

ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 32020 30 تیر (کد : 8022)

کلاف گرم انبار اصفهان ۲ سیاه عرض ۱۲۵۰ St37 ۲.۵ سیاه عرض ۱۰۰۰ St22 ۳. سیاه عرض ۱۰۰۰ St22 تماس:۰۹۱۲۵۴۲۷۰۰۰ قدس

ورق گالوانیزه
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی کد : 31894 29 تیر (کد : 7950)

رول 2/3گرم عرض 102. St33 رول 2/5گرم عرض 103. St33

ورق گالوانیزه
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی کد : 31706 25 تیر (کد : 7854)

گالوانیزه تاراز ۰.۶ عرض ۱۲۵۰ ۰.۷ عرض ۱۰۰۰ ۰.۸ عرض ۱۰۰۰ ۰.۴رعرض ۱۲۵۰ گالوانیزه تاراز ظرفیت https://t.me/toosarg

×