نام شرکت :

بازرگانی محمد

نام مدیر عامل :

گل آور

کد کاربری :

f24-4599

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02166647163 ، 02166647231
شناسه ملی :

1719165981

سال آغاز فعالیت :

1380

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

1719165991

توضیحات :

فروش انواع آهن آلات صنعتی ساختمانی .ورق های گالوانیزه رنگی وسیاه

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

تیرآهن 14 تا 22

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

ورق گالوانیزه رنگی

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

میلگرد 6/5 تا 30

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

پروفیل

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

پروفیل جور موجود است

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی بازرگانی محمد

مشاهده بیشتر