فرزانه مطلبی نژاد - 4411

فرزانه مطلبی نژاد

29%
جزئیات...
نام :

فرزانه مطلبی نژاد

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-4411

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 0114436
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

ساخت استراکچر فلزی و مخازن تحت فشار

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

×