چت

برشکاری میهن پولاد - 4296

نام :

برشکاری میهن پولاد

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-4296

وب سایت :
ایمیل :

کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

تهران ،تهران

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 55449547+55449561+55449614

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

دسته محصول :

انبارداری

×