آریابارون توس (خلیل محمد زاده ) - 4287

آریابارون توس

خلیل محمد زاده

42%
جزئیات...
نام شرکت :

آریابارون توس

نام مدیر عامل :

خلیل محمد زاده

کد کاربری :

f24-4287

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 05136228800
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

خراسان رضوئ ،مشهد

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 36228800

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

دسته محصول :

فلزات پایه

×