صمد حسینی (شرکت اسکان سازان پردیس) - 4120

صمد حسینی

شرکت اسکان سازان پردیس

44%
جزئیات...
نام :

صمد حسینی

نام تجاری :

شرکت اسکان سازان پردیس

کد کاربری :

f24-4120

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02176242363 ،
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

شرکت اسکان سازان پردیس پروژه های ساخت و ساز . تامین میلگرد و تیر آهن و قوطی و پروفیل

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،پرديس

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

دسته محصول :

پروفیل

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

مشخصات:

شرکت اسکان سازان پردیس پروژه های ساخت و ساز . تامین میلگرد و تیر آهن و قوطی و پروفیل

×