آگهی های خرید پژمان پژوهان - 3993

ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 2 سال پیش

خرید ورق

درود وقت بخیر خریدار ورق رل یا ورق حلب ضخامت 0/17 تا 0/20 از فولاد مبارکه هر ماه 100 تا 200 تن

×